Hyppää sisältöön

Ryhmät

Muskari

 • Monipuolisten musiikillisten työtapojen (laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta) avulla vahvistetaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan lapsen yleistä kehitystä. Rohkaistaan vanhempia ja lapsia musisoimaan yhdessä ja kokemaan musiikin iloa yhdessä muun ryhmän kanssa.

 • Iloista musisointia yhdessä vanhemman kanssa laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Musiikillisin keinoin tuetaan samalla lapsen yleistä kehitystä, mm. puheen, motoriikan, sosiaalisten taitojen sekä kognitiivista kehitystä. Rohkaistaan lasta itsenäiseen toimintaan ja ilmaisuun.

 • Lapset osallistuvat itsenäisesti tunneille. Monipuolisten työtapojen avulla johdatellaan lasta musiikin maailmaan. Elämysten ja kokemusten kautta tutustutaan ja harjoitellaan musiikin peruselementtejä ja käsitepareja (mm. hidas-nopea, korkea-matala). Tutustutaan soittimiin ja harjoitellaan ryhmässä toimimisen pelisääntöjä.

 • Perheryhmään voivat osallistua perheen eri-ikäiset sisarukset yhdessä vanhemman kanssa. Koetaan musiikin iloa yhdessä musisoiden – laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen.

 • Viulumuskarissa lauletaan, leikitään ja tutustutaan viulunsoiton alkeisiin. Viulumuskari sopii hyvin 4-8-vuotiaille.

 • Opetuksen tavoitteena on kannustaa lasta tutustumaan monipuolisesti taiteen maailmaan. Aiheita ja ilmiöitä lähestytään musiikin ja kuvataiteen keinoin, niiden täydentäessä toisiaan. Kuvismuskarissa pyritään herättämään uteliaisuutta ilon ja oman tekemisen kautta.

  Kuvismuskarissa lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan, katsotaan, koetaan, piirretään, maalataan, muovataan. Kuvismuskari on suunnattu 5-6 vuotiaille.

 • Opetuksen tavoitteena on kannustaa lasta tutustumaan monipuolisesti taiteen maailmaan. Aiheita ja ilmiöitä lähestytään musiikin ja liikunnan keinoin, niiden täydentäessä toisiaan.

  Sirkusmuskarissa pyritään herättämään uteliaisuutta ja luovuutta ilon ja oman tekemisen kautta. Sirkusmuskarissa lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan, katsotaan, koetaan, liikutaan, temppuillaan ja opitaan motorisia taitoja. Muskari on suunnattu 5–6 vuotiaille.

Valmentava opetus

 • Marjukkaisiin kuuluu kaksi ryhmää: alle kouluikäisten Vadelmat maanantaisin klo 17.45-18.30 ja 7-9-vuotiaiden Mustikat maanantaisin klo 18.30-19.15. Marjukkaisissa soitetaan pienkanteleita eli 5- ja 11-kielisiä kanteleita. Soittimen voi tarvittaessa aluksi lainata musiikkiopistolta. Opettajalta saa ohjeita oman kanteleen hankkimiseen. Soittamisen lisäksi Marjukkaisissa lauletaan, leikitään ja opetellaan hieman musiikin teorian alkeita. Marjukkaiset esiintyvät musiikkiopiston kanteleensoittajien joulu- ja kevätkonserteissa sekä mahdollisesti muissakin tilaisuuksissa. Katso kanteleen esittelyvideo tästä!

 • Soitinkaruselli on tarkoitettu niille 6-8 -vuotiaille oppilaille, jotka eivät ole vielä valinneet omaa instrumenttiaan. Soitinkaruselli tarjoaa mahdollisuuden tutustua instrumenttiopettajien johdolla useaan eri soittimeen yhden lukuvuoden aikana. Opetus on pienryhmäopetusta. Soitinkarusellissa mukana olevat soittimet voivat vaihdella vuosittain.

  Muskarioppilaat ovat etusijalla soitinvalmennuksen ja soitinkarusellin oppilasvalinnoissa, ja loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Soitinvalmennus- ja soitinkarusellioppilaille pyritään järjestämään opintojen edetessä paikka perusopintoihin.

 • Soitinvalmennus on musiikkiopiston perusopintoihin valmentavaa, yhteen instrumenttiin keskittyvää pienryhmäopetusta, jonka aikana oppilas tutustuu instrumentin perustekniikkaan ja musiikin peruskäsitteisiin. Soitinvalmennuksessa tarjolla olevat instrumentit voivat vaihdella vuosittain. Soitinvalmennuksen aikana voi suorittaa perusopintojen opintokokonaisuuksia, jos niihin tarvittavat tiedot ja taidot saavutetaan. Soittimia voivat soitinvalmennuksessa opiskella 6-10 -vuotiaat ja laulua 9-13 -vuotiaat. Pianossa ja jousisoittimissa voi aloittaa myös nuorempana. Opiskeluaika on enintään kolme vuotta.

  Muskarioppilaat ovat etusijalla soitinvalmennuksen ja soitinkarusellin oppilasvalinnoissa, ja loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Soitinvalmennus- ja soitinkarusellioppilaille pyritään järjestämään opintojen edetessä paikka perusopintoihin.