Hyppää sisältöön
Sinisellä pohjalla teksti: "At home in Kainuu"

Tietoa ja neuvontaa kansainvälisten osaajien sujuvaan arkeen Kainuussa – At home in Kainuu

Uuden palvelun kehittäminen on siinä vaiheessa, että olemme valmiita tarjoamaan tietoa, neuvoa ja ohjausta asiakkaille. Oletko työnantaja? Ole yhteydessä. Katsotaan yhdessä, miten lähteä liikkeelle. 

Jo nyt tiedämme, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen Kainuussa tulee olemaan työmahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille. Yhden selvityksen mukaan Kainuussa eläköityy 5700 työntekijää vuoteen 2030 mennessä, ja samaan aikaan työmarkkinoille tulevat ikäluokat pienenevät.

Voimme ylläpitää alueen elinvoimaisuutta esimerkiksi vetovoimaisella koulutuksella ja näyttäytymällä kiinnostavana kohteena kansainvälisille osaajille. Tämä edellyttää konkreettisia toimenpiteitä alueelle asettautumisen tukemiseen. Kokemus vaivattomasta arjesta tukee hyvinvointia ja ajatusta alueelle sitoutumisesta pidemmäksi aikaa.

Kainuuseen muutetaan muun muassa töiden, opintojen ja perhesyiden vuoksi. Muutto uuteen maahan edellyttää järjestelyjä ja tiedonhakua ennen muuttoa sekä uudelle asuinpaikkakunnalle asettauduttaessa. Kajaanin kaupungin Kansainväliset palvelut kehittää Toppa-hankkeessa uutta palvelua kansainvälisten ammattilaisten ja opiskelijoiden sekä perheenjäsenten sujuvan arjen tueksi.

Uuden palvelun kehittäminen on siinä vaiheessa, että olemme valmiita tarjoamaan tietoa, neuvoa ja ohjausta asiakkaille. Oletko työnantaja? Ole yhteydessä. Katsotaan yhdessä, miten lähteä liikkeelle.

Mikä on kehitettävän palvelun tavoite?
– Living happily at home in Kainuu!

Tavoitteena on, että Kainuuseen ulkomailta muuttaneella asukkaalla on tietoa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Uusi asukas tietää esimerkiksi miksi rekisteröidytään Digi- ja väestötietovirastossa (ent. Maistraatti), mistä terveyspalvelut löytyvät, mitkä ovat vuokra-asumisen käytännöt tai mikä taho hoitaa verotukseen liittyviä asioita. Hän osaa hyödyntää julkista liikennettä omiin harrastuksiin kulkiessaan tai milloin ja missä oman auton voi katsastaa. Asiakas tuntee palvelumme ja kysyy neuvoa myös jatkossa uuden asian äärellä – oli sitten kyse suomen kielen opintojen aloittamisesta tai kielen itseopiskelumateriaalista.

Mitä asettautumispalvelu sisältää?

Kehitettävän palvelun tavoitteena on tukea asettautumista ja kotiutumista tarjoamalla henkilöille tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Prosessi lähtee liikkeelle asiakkaan yhteydenotosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että tieto palvelusta saavuttaa työntekijät, perheenjäsenet ja opiskelijat. Työnantaja on tässä tärkeä linkki.

Tarjoamme henkilöasiakkaille hankkeen aikana mahdollisuuden maksuttomaan asettautumisen oppaaseen, jossa käydään läpi tarvittaessa koko perheen kysymykset ja palveluntarpeet. Mallia on kehitetty ja käytäntöä on jo testattu. Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen asiakkaalle kirjoitetaan oma ”opas”, jonka avulla pyritään vahvistamaan alueella viihtymistä ja sitoutumista.

Oppaan tekemistä varten voimme sopia asiakkaan kanssa tapaamisen toimistolle tai etäyhteydellä. Käytettävissämme on tulkkaus- ja käännöspalvelut.  Hankkeen aikana palvelumme ovat henkilöasiakkaille maksuttomia.

Toimintaan kuuluvat myös erilaiset tervetulotilaisuudet ja teemakeskustelut, jotka tarjoavat uudelle asukkaalle mahdollisuuden verkostoitua ja saada lisää tietoa alueen mahdollisuuksista – oli kyse sitten vaikka vapaa-ajan harrastuksista.

Otamme toiminnassa huomioon viranomaisten terveysturvallisuusohjeet.

Tutustu työnantajien esitteeseen
Tietoa asettautumispalvelusta eri kielillä

Näin meidät tavoittaa:

Avoinna ma-pe kello 9-15
International.info@kajaani.fi
WhatsApp: +358 40 599 6732

Kajaanin keskustaan avataan vuoden 2021 aikana International Info, joka palvelee kaikkia Kajaaniin ja Kainuuseen muuttaneita – tai muuttoa suunnittelevia – ulkomaalaisia, heidän läheisiään ja heidän kanssaan työtä tekeviä.

Tietoa ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista löydät meidän verkkosivuiltamme ja somekanaviltamme:

Kajaanin kaupungin verkkosivu Kajaanin kansainväliset palvelut
Facebook City of Kajaani – International Info
LinkedIn International Info- City of Kajaani

 

Teksti: Salla-Maija Hakola

Rahoittajina ovat