Olet täällä

Kokoelmat

Kainuun Museo esine-, kuva- ja arkistokokoelmat

Kulttuuri

Kainuun Museon perusnäyttely

Esinekokoelma

Kun museotoiminta vuonna 1977 siirtyi museoyhdistykseltä kaupungille, sen kokoelmiin kuului 3 024 esinettä. Tänä päivänä kokoelmassa on noin 20 700 esinettä.

Museoyhdistyksen aikana kokoelmiin kerättiin lähinnä talonpoikaisesineistöä, mutta myöhemmin mukaan on otettu paljon myös kaupunkikulttuuriin kuuluvaa aineistoa. Kokoelmiin otetaan aineistoa, joka liittyy joko valmistuksen tai käytön kautta Kainuuseen. Valintaan vaikuttaa se, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. Tällöin tulevat kyseeseen mm. Kainuun tärkeimmät elinkeinot (tervantuotanto, maa- ja metsätalous jne.), luonnon antimien käyttö (metsästys, kalastus jne.) sekä merkittävät henkilöt (Lönnrot, Leino, Kianto, Kekkonen jne.)

Kokoelmiin otettavien esineiden ei tarvitse olla hinnaltaan arvokkaita, vaan usein arkiset käyttöesineet ovat mielenkiintoisempia. Sama koskee valokuvia: arkipäivän elämää kuvaavat valokuvat kertovat enemmän kuin juhlatilaisuuksissa otetut asetelmalliset kuvat.

   

Valokuvakokoelma

Kainuun Museolla on suuri valokuvakokoelma, joka on syntynyt museon omista kuvauksista, lahjoituksista ja lainattujen kuvien kopioinneista. Tällä hetkellä arkistossa on noin 360 000 kuvatallennetta. Kuvien valinta kokoelmiin tehdään samoilla periaatteilla kuin esinevalinnatkin. Asiakkailla on mahdollisuus ostaa museon kuvia. Museo perii käyttökorvausmaksun, joka riippuu kuva-aineiston käyttötarkoituksesta.
Kuvapalveluhinnasto

 

Arkistokokoelma

Museolla on paljon erilaista arkistomateriaalia. Yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöidenkin vanhoja asiapapereita tallennetaan nykyään kuitenkin mieluummin kaupunginarkiston yhteydessä toimivaan kotiseutuarkistoon kuin museoon. Museokin tallentaa silti edelleen esimerkiksi erilaisia painotuotteita (kutsuja, mainoksia jne.) edellä mainitun merkittävyyden mukaan. Arkistokokoelmaan kuuluu myös arkistokirjasto, jossa on erilaisia vanhoja julkaisuja (kirjoja ja pienpainatteita).
Arkistojen käyttö

Viimeksi muokattu

12.2.2020