Hyppää sisältöön
Talvinen jokimaisema ja taustalla Kaukavesi

Tilakeskus

Tilakeskus vastaa kaupungin omistamista rakennuksista. Huolehdimme tilojen hallinnasta, vuokrauksesta, toimitila-, ylläpito- ja kunnossapitopalveluista, kustannus- ja energiaseurannasta sekä suunnittelu- ja rakennuttajatehtävistä. Lisäksi tilakeskus huolehtii kaupungin rakennusten PTS-suunnittelun valmistelusta ja toteuttamisesta.

Tilakeskus hoitaa pääosin omana työnä rakennuttamiseen, keskitettyyn tilahallintoon ja rakennusten yllä- ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät. Osittain tai kokonaan ostopalveluina hoidetaan  suunnittelu-, tuki-, ylläpito- ja kunnossapitopalveluita sekä kiinteistöpäivystys. Ostopalveluina toteutetaan pääosa rakennusinvestoinneista.

Kaupunki omistaa toimitiloja noin 235 000 neliömetriä, jotka on vuokrattu pääosin kaupungin ja sen liikelaitosten sekä Kainuun hyvinvointialueen käyttöön. Tiloista peritään ylläpito- sekä pääomakustannusten mukaista sisäistä nettovuokraa.

Toiminnan tavoitteena on tarkoituksen mukaiset tilat, tilojen tehokas käyttö sekä kiinteistöjen taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen.