Hyppää sisältöön
Talvinen jokimaisema ja taustalla Kaukavesi

Tilakeskus

Tilakeskus vastaa kaupungin sekä Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) omistamista rakennuksista. Huolehdimme tilojen vuokrauksesta, toimitila-, ylläpito- ja kunnossapitopalveluista, kustannus- ja energiaseurannasta, suunnittelu- ja rakennuttajatehtävistä sekä kaupungin tilaohjelman valmistelusta ja toteuttamisesta.

Tilakeskus hoitaa pääosin omana työnä rakennuttamiseen, keskitettyyn tilahallintoon ja rakennusten yllä- ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät. Osittain tai kokonaan ostopalveluina hoidetaan  suunnittelu-, tuki-, ylläpito- ja kunnossapitopalveluita sekä päivystys. Ostopalveluina toteutetaan pääosa investoinneista.

Kaupunki ja Vilake -liikelaitos omistaa toimitiloja noin 240 000 huoneistoneliömetriä, jotka on vuokrattu pääosin kaupungin ja sen liikelaitosten sekä Kainuun Sote-kuntayhtymän käyttöön. Tiloista peritään ylläpito- sekä pääomakustannusten mukaista sisäistä nettovuokraa.

Toiminnan tavoitteena on tarkoituksen mukaiset tilat, tilojen tehokas käyttö sekä kiinteistöjen taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen.