Hyppää sisältöön

Tulkkiavusteinen työskentely

Ymmärretyksi tuleminen on asiakkaan ja ammattilaisen yhteinen etu.
Tulkkauksen ja kääntämisen järjestäminen on viranomaisen velvollisuus.
Tulkkaus ja kääntäminen ovat lakisääteisiä oikeuksia.

Tulkkaus ja kääntäminen Suomen laissa

Maahanmuuttaja-asiakkaan palvelussa on huoledittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat.
(Laki kotoutumisen edistämisestä 2023/681)

Viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä
(Kielilaki 2003/423 §18)

Viranomaisen on järjestettävä tulkkaaminen tai kääntäminen asioissa, joissa maahanmuuttaja ei osaa suomen tai ruotsin kieltä, eikä tule ymmärretyksi viranomaisasioinnissa.
Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttaja ymmärtää riittävästi asian laatuun nähden.
(Hallintolaki 2003/434 § 26)

Tulkkauksesta säädetään myös muussa lainsäädännössä, kuten ulkomaalaislaissa ja laissa potilaan asemasta ja oikeuksista.

Vinkit asiakastapaamisiin

Kun sinulle saapuu vieraskielinen asiakas, varaudu tapaamiseen etukäteen,

Tarkista omasta organisaatiostasi onko teillä käytössä tietty käännös- tai tulkkauspalvelutoimittaja, jota sinun tulee käyttää.

Varaa asioinnille tarpeeksi aikaa (”tupla-aika”).

Käytä asioimistulkkia (ei ystävä / perheenjäsen tulkkina).

Tulkkia käyttäessä huomioi nämä asiat:

  • Jaksota puheesi
  • Pitkissä tulkkauksissa huomioi pienet  tauot tulkille
  • Ota huomioon tulkin aikataulu ja noudata sitä
  • Ota huomioon eettisyys – tulkin ei tarvitse tietää henkilöllisyyteen liittyviä asioita

Tulkkiavusteinen työskentely lyhyesti (PDF)