Hyppää sisältöön
Nuoret hymyilevät aikuiset kävelevät siltaa pitkin

Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon paluumuuttotutkimus 2022

Kajaani, Paltamo ja Sotkamo toteuttivat alkuvuonna 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa paluumuuttajaselvityksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa muuttoon johtaneita syitä ja löytää Suomesta potentiaalisia paluumuuttajia Kajaanin seudulle; Kajaaniin, Paltamoon ja Sotkamoon. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat tällä hetkellä 25-79 –vuotiaat vuosina 2000-2021 poismuuttaneet sekä vuosina 2010-2020 kuntiin muuttaneet henkilöt. Vastauksia saatiin noin 700, joista n. 600 oli poismuuttaneita ja n. 100 oli alueelle muuttaneita. Tutkimuksen vastausprosentti oli 14.

Kajaanin seudulta on muutettu pois ensisijaisesti opiskelun, työn tai elämänlaadun vuoksi ja yleisin muuttosuunta on Oulu. Yli puolet vastaajista on muuttanut paikkakuntaa useammin kuin kerran Kainuusta muuttamisen jälkeen ja neljä viidestä poismuuttaneesta käy kotikunnassaan yhä säännöllisesti. Muutto vakituisesti johonkin päin Kainuuta houkuttelee joka neljättä poismuuttanutta. Kotikunnan elämää seurataan ensisijaisesti tuttavien ja ystävien kautta, mutta myös valtakunnan uutisista, paikallislehdistä sekä kuntien sosiaalisen median kanavista.

Tutkimuksen mukaan Kajaanin seutu houkuttelee erityisesti heitä, joilla oman ja puolison työpaikan löytymisen lisäksi on halu palata juurille sekä elämänlaatuun liittyvät tekijät kuten luonnonrauha, liikuntamahdollisuudet, entuudestaan tutut ihmiset, alueen turvallisuus sekä terveyspalvelut. Lisäksi myös alueella oleva vapaa-ajan asunto tai muu omistettu kiinteistö houkuttelee muuttamaan.

Tutkimus toi myös selvästi esiin, että vanhat mielikuvat esimerkiksi työllistymisestä elävät voimakkaasti. Kajaanin seudulla on nykyään todella paljon työmahdollisuuksia ja niiden esilletuonti yhdessä elinkeinoelämän kanssa on mainetyön kannalta tärkeää.

Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen ja jatkaa