Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 7.6.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi Laania Oy:lle ympäristöluvan runkopuun varastointiin,​ haketukseen ja hakkeen varastointiin kiinteistölle 205-​410-​16-​180 esityslistan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Linkki esityslistaan