Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 24.01.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto rauetti Rudus Oy:n valmisbetonitehtaalle myönnetyn ympäristöluvan kiinteistöltä 205-18-1-2 esityslistan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päätti, että lupajaoston 12.10.2022 § 52 PTA Palvelut Oy:lle myöntämä ympäristölupa, joka kohdistuu kiinteistöllä RN:o 205-401-1-83 Lahjoitusmaa sijaitsevalle vuokra-alueelle, siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Kainuun Jätehuolto Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Samalla lupajaosto vapauttaa PTA Palvelut Oy:n lupaan liittyvistä velvoitteista.

Lupapäätöksen määräyksessä 26 on määrätty, että luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava lupajaostolle osoitettuna 15 000 euron vakuus ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi kiinteistöllä RN:o 205-401-1-83 Lahjoitusmaa sijaitsevalla vuokra-alueella. Nykyinen luvan haltija ei ole aloittanut alueella toimintaa eikä vakuutta ole täten jätetty. Kainuun Jätehuolto Oy:n tulee toimittaa vakuus ennen toiminnan aloittamista.

Linkki esityslistaan