Hyppää sisältöön

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 21.6.2023 kokouksen päätökset

Poikkeamislupahakemus 205- 403- 2- 133, Koutaniemi. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muutokselle päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupahakemus 205- 410- 16- 234, Kontiosaari. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto ei myöntänyt poikkeamislupaa rakennusjärjestyksen rantaetäisyydestä poikkeamiseen.

Bioterminaali- ja murskaustoiminnan ympäristölupahakemus, Fin – Terpuu Oy. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi Fin – Terpuu Oy:lle ympäristöluvan puuperäisen polttoaineen varastointiin ja murskaukseen sekä jätteeksi luokitellun kierrätyspuun käsittelyyn kiinteistöllä 205- 7- 1- 4 esityslistan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Lupajaosto ei hyväksynyt Fin-Terpuu Oy:n hakemusta jätteeksi luokitellun A,B-luokan kierrätyspuusta valmistetun puumurskeen jätteeksi luokittelun päättymisestä (EoW).

Linkki esityslistaan