Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 20.9.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Päätös poikkeamislupahakemuksesta 205-403-9-259. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muutokselle päätösehdotuksen mukaisin perusteluin ja ehdoin.

Eläinsuojan ympäristöluvan rauetus. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto rauetti luvan haltijan eläinsuojalle ja nautaeläintuotannon laajentamiselle myönnetyn ympäristöluvan tilalta 205-416-95-0 päätösehdotuksen mukaisesti.

Linkki esityslistaan