Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 18.1.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi Kuljetuspolar Oy:lle ympäristöluvan puhtaiden ylijäämämaiden läjittämiselle määräalalle kiinteistöstä Siltala 205-​401-​3-​2 esityslistan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Linkki esityslistaan