Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 16.8.2023 kokouksen päätökset

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Kajaanin Romu Oyn hakemuksesta; Metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnassa muodostuvan pölyn ja 0-3 mm:n alitteen hyödyntäminen käsittelyalueen laajentamisessa ja suojavallin rakentamisessa. Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on perehtynyt Kajaanin Romu Oy:n Saunakankaan laitoksen maarakentamista koskevaan ympäristölupahakemukseen (PSAVI/15148/2022) ja antoi siitä esityslistan mukaisen lausunnon.

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta; Kajaanin Romu Oy:n metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa sekä toiminnanaloittamislupa, Kajaani. Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on perehtynyt
Kajaanin Romu Oy:n muutettuun ympäristölupahakemukseen ”metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan
tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi ((PSAVI/8266/2019)” ja antoi siitä esityslistan mukaisen lausunnon.

Lausunto Otanmäki Mine Oy:n Ilmeniitin talteenottohankkeen YVA-ohjelmasta. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto antoi esityslistan mukaisen lausunnon Otanmäki Mine Oy:n ilmeniitin talteenottohankkeen YVA-ohjelmasta seuraavin lisäyksin: lupajaosto kannattaa vaihtoehtoa VE1, jossa rikastusjäte läjitetään takaisin vanhalle rikastushiekka-altaalle sekä lintuvesialtaasta ei oteta prosessivettä, vaan hyödynnetään vanhoihin kaivoskäytäviin kertynyttä vettä prosessivetenä.

Linkki esityslistaan