Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 15.11.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Terrafame Oy Sotkamon kaivoksen metallien ja uraanin talteenottolaitoksen toiminnan muutos, Sotkamo ja Kajaani. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto totesi lausuntonaan hakemuksesta seuraavaa:

Hakemuksessa esitetään hyvin sekä selkeästi perustelut uraanin talteenottoprosessin muutokselle ja myös tässä hakemuksessa haetulle lupamääräyksen 51 muuttamiselle. Hakemuksessa on esitetty, että talteenottolaitoksen konseptimuutoksen ansiosta allasalueelta ei vapaudu rikkivetyä, ja siten ei aiheudu hajuhaittoja, tämä on positiivinen muutos alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Uraanin talteenottoprosessi on kuitenkin uusi tuotantovaihe metallintuotannon talteenottoprosessissa, niinpä alunperin lupamääräyksessä 51 olleen rikkivedyn luparaja-arvon säilyttämistä luvassa tulisi harkita ainakin toistaiseksi, kunnes prosessi on saatu varmuudella ylösajettua ja sen on todettu toimivan suunnitellusti.

 

Linkki esityslistaan