Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 12.10.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi PTA Palvelut Oy:lle ympäristöluvan esityslistan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti.

Lupajaosto antoi lausunnon Vaasan hallinto-​oikeudelle yhteislupapäätöksestä tehtyyn valitukseen. Lupajaosto katsoi,​ että valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Lupajaosto viittasi hylkäämisperusteena lupapäätöksen lupamääräysten perusteluissa sekä päätöksen perusteluissa esitettyyn. Lupajaosto vastaa Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen perusteluissa esitettyihin seikkoihin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lupajaosto antoi lausunnon ja vastineen Vaasan hallinto-​oikeudelle Kajaanin Ampujat ry:n ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lupajaosto antoi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon rakennuslupapäätöstä 2022-​157 koskevaan asiaan. Lupajaoston mielestä valitus on hylättävä aiheettomana,​ koska myönnetty rakennuslupa on asemakaavan määräysten mukainen. Lupajaosto vastaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen perusteluissa esitettyihin seikkoihin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Linkki esityslistaan
 • Kauppinen Jari

  Suunnittelupäällikkö

  Toimipaikka

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala