Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 10.5.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi Metsähallitus Kiinteistökehitykselle maa-​aines-​ ja ympäristöluvan kiinteistölle Metsä-​Lahjoitusmaa 205-​401-​1-​79 esityslistan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Linkki esityslistaan