Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 28.2.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi esityslistan liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportin 1.1. – 31.1.2024.

Rakennusvalvontaviranomaisen aurinkovoimalasta perittävän taksan tarkistaminen. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvontaviranomaisen taksan esityslistan liitteen mukaisesti ja se tulee voimaan 01.04.2024 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Takkarannantie 19051/1/0-2660 rakennettava tievalaistus siirtyy Kajaanin kaupungin omistukseen ja ylläpitoon sekä hyväksyi POP ELY:n laatiman sopimuksen.

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki solmii maanvuokrasopimuksen Kainuun Jätehuolto Oy:n kanssa tilan 205-401-1-83 alueelta Kuohunmäessä.

Parkinmäen kaatopaikka- ja kierrätysliiketoiminta-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Kuusakoski Oy:lle. Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki jatkaa Kuusakoski Oy:n vuokra-aikaa siten, että jatkettu vuokra-aika päättyy 31.12.2034. Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi esityslistan liitteenä olevan kaupungin metsien toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Linkki esityslistaan