Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 27.9.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi toimialan ja tulosalueiden talousarvion perustelut sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2024 ja 2025–2026 sekä hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen muutetun liitteen mukaisesti investoinneista vuodelle 2024. Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2026 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.8.2023.

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset esityslistan esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta päätti nimetä ympäristöteknisen toimialan ja ostolaskusopimusten, muistiotositteiden ja ostolaskujen hyväksyjiksi esityslistan liitteen mukaisissa tehtävissä toimivat henkilöt.

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta on perehtynyt Kajaanin Romu Oy:n ympäristölupahakemukseen (PSAVI/15148/2022) koskien metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnassa muodostuvan pölyn ja 0-3 mm:n alitteen hyödyntämistä Saunakankaan kierrätyslaitoksen käsittelyalueen laajentamisessa ja suojavallin rakentamisessa ja lausui niistä maanomistajan edustajana seuraavasti:

Ympäristötekninen lautakunta toteaa lausuntonaan asiassa (PSAVI/15148/2022), ettei se vastusta käsittelykentän laajentamista ja hyväksyy toiminnassa muodostuneiden pölyn ja 0-3 mm alitteen sijoittamisen kenttärakenteeseen ja suojavalliin lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Lautakunta kuitenkin katsoo, että asiassa olisi tarpeen määrätä YSL 59 §:n mukainen vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisen ja sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta on perehtynyt Kajaanin Romu Oy:n muutettuun ympäristölupahakemukseen ”metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi (PSAVI/8266/2019)”

Ympäristötekninen lautakunta totesi lausuntonaan asiassa (PSAVI/8266/2019), ettei se puolla vastaanotettavan jätemäärän nostoa 82 000 tonnista vuodessa 129 200 tonniin vuodessa ennen kuin alueella varastoitava jätemäärä on saavuttanut ympäristöluvan mukaisen tason. Lautakunnalla ei ole tarvetta muutoin lausua asiassa.

Ympäristötekninen lautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan