Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 26.10.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta antaa Kansalliseen metsästrategiaan Kajaanin kaupungin lausuntona esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Ympäristötekninen lautakunta esitti Pohjois-​Suomen hallinto-​oikeudelle Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n valitukseen lautakunnan päätöksestä 24.8.2022 § 73 katsovansa,​ ettei valmisteluun tai Kajaanin päätöksentekoon ole osallistunut esteellisiä henkilöitä,​ ettei päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä,​ ettei lautakunta ole ylittänyt toimivaltaansa asiassa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Lautakunta pyytää hallinto-​oikeutta hylkäämään valittajan tekemän valituksen perusteettomana.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi Yhdyskuntatekniset palvelut -​tutkimuksen 2022.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportin 1.1. -​ 30.9.2022.

Ympäristötekninen lautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Ympäristötekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn lisäpykälän §92 Vuoden 2022 investointisuunnitelman muutos, ympäristötekninen toimiala. Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

Linkki esityslistaan