Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 25.10.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportin ajalla 1.1.-30.9.2023.

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki vuokraa autopaikoitusalueen osoitteesta Sammonkatu 12 B&E Rakennuttajat Oy:lle 31.12.2027 saakka 834,00 euron elinkustannusindeksiin sidotulla vuosivuokralla ja muutoin vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Ympäristötekninen lautakunta asettaa julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi asemakaavan muutoksen kaupunginosa 10 Teppana korttelin 47 tontti 3 sekä virkistys- ja katualuetta sekä sitovan tonttijaon tontille 3.

Ympäristötekninen lautakunta kävi keskustelua vesilintujen tilanteesta Kajaaninjoella. Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet olivat ennakkoon tutustuneet Kainuun ympäristöterveyspalveluiden 24.10.2023 antamaan kannanottoon. Kainuun ympäristöterveyspalvelujen kanta lintujen ruokkimiseen Kajaaninjoella on kielteinen johtuen lintuinfluenssan aiheuttamasta kohonneesta eläintautiriskistä ja toisaalta Kajaanissa esiintyvästä ja kasvavasta terveyshaitasta eli rotta- ja haittalintuongelmasta. Ympäristötekninen lautakunta pitää ympäristöterveyspalveluiden kantaa hyvin perusteltuna ja odottaa, että sitä noudatetaan.

Linkki esityslistaan