Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 25.1.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta hylkäsi tehdyn oikaisuvaatimuksen: ”Vesilintujen ruokinta Kajaaninjoella ja eläinten ruokinta kaupungin yleisillä alueilla” ja piti voimassa päätöksensä 23.11.2022 § 107.

Ympäristötekninen lautakunta päätti​, että Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön hallinnoimien tilojen taksoja ja maksuja korotetaan esityslistan liitteen mukaisesti 1.5.2023 alkaen. Satamien ja venepaikkojen taksojen ja maksujen korotukset tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi esityslistan liitteen mukaiset konevarikon koneiden ja kuljetusvälineiden veloitushinnat 1.3.2023 alkaen.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi esityslistan liitteen mukaiset ympäristöteknisen toimialan tuntityön veloitushinnat 1.3.2023 alkaen.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi esityslistan liitteiden mukaiset taksat kiinteistötoimitusmaksuista ja kiinteistöinsinöörin päätöksistä sekä
maastomittauksista ja kartta-​aineistoista perittävistä maksuista,​ ja saattoi ne voimaan esittelytekstissä mainitulla tavalla.

Ympäristötekninen lautakunta nimesi ympäristöteknisen toimialan laskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät vuodelle 2023 esityslistan liitteen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportti 1.1. -​ 31.12.2022.

Ympäristötekninen lautakunta antoi kuntalaisaloitteeseen Liikenteen rauhoittaminen Kajaanin puisto-​ ja kirkkoalueen ympäristössä esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Ympäristötekninen lautakunta antoi kuntalaisaloitteeseen Hidastuskorokkeen rakentaminen Kuurnantielle / nopeusrajoituksen maalausmerkintä tiehen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Ympäristötekninen lautakunta antoi kuntalaisaloitteeseen Suojatien siirto 10m Kätönkujalla esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Linkki esityslistaan