Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 24.5.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seuranta-​ ja investointiraportti 1.1 -​ 30.4.2023.

Ympäristötekninen lautakunta päätti,​ että Kajaanin kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2023 esityslistan liitteen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki antaa Kainuun ELY-​keskukselle 21 000 euron suuruisen vakuuden aikavälille 20.6.2023–​31.12.2036. Vakuus kattaa Katajakankaan suljetun kaatopaikan vielä toteutumattomat jälkitarkkailukustannukset.

Ympäristötekninen lautakunta päätti ottaa tuotevalikoimaan ja käyttöön esityslistan valmistelutekstissä kuvatut Junioriranneke ja Senioriranneke -​tuotteet 1.1.2024 alkaen ja poisti tuotevalikoimasta ja käytöstä 31.12.2023 +65 liikuntapassin ja muut erilliset etuudet,​ jotka korvautuvat Junioriranneke ja Senioriranneke -​tuotteiden sisältämillä ominaisuuksilla.

Ympäristötekninen lautakunta päätti käynnistää erityisuimarannekkeen myöntämisperusteiden uudistuksen. Ympäristötekninen lautakunta nimesi työryhmään keskuudestaan Minna Leinosen sekä esittää Kainuun hyvinvointialueelle ja Kajaanin vammaisneuvostolle,​ että he nimeävät yhden jäsenen kumpikin työryhmään elokuun 2023 loppuun mennessä. Ympäristötekninen lautakunta kutsui liikuntakoordinaattori Anni Vartilan työryhmän koollekutsujaksi ja sihteeriksi.

Ympäristötekninen lautakunta nimesi yksimielisesti toimikaudelle 2023 –2025 osallisuus-​ ja hyvinvointijaostoon varsinaiseksi jäseneksi Sanna Pakkala-Juntusen,​ joka toimii jaoston varapuheenjohtajana,​ ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Alakärpän.

Linkki esityslistaan