Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 23.8.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

  • Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi toimialan osavuosiraportin 30.6.2023. Raportti on esityslistan liitteenä.
  • Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi toimialan talouden seuranta- ja investointiraportin ajalta 1.1.-31.7.2023. Raportti on esityslistan liitteenä.
  • Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki maksaa Kuninkaanniemen ja Muramaantien yksityistien tiekunnalle peruskorjausavustuksena toteutuneiden kustannusten perusteella yhteensä korkeintaan 63 444 euroa. Korvaukset maksetaan hakemuksesta hankkeen valmistuttua vuonna 2024 toteutuneiden hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti.
  • Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki vuokraa Ionity GmbH:lle,  esityslistan liitteen mukaisen n. 156 m² ja kuusi (6) latauspaikkaa käsittävän vuokra-alueen 31.12.2038 saakka. Sopimus jatkuu tämän jälkeen 10 vuoden jaksoissa ellei sitä irtisanota vähintään 6 kk. ennen vuokrakauden päättymistä. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on yhteensä 1545 euroa, eli 257,50 euroa per latauspaikka.
Linkki esityslistaan