Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 23.11.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan tarkistuksen esityslistan liitteen mukaisesti ja päätti,​ että uusi taksa tulee voimaan 1.1.2023 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi Kajaanin kaupungin maa-​aineslupa-​ ja valvontaviranomaisen maksutaksan tarkistuksen esityslistan liitteen mukaisesti ja päätti,​ että uusi taksa tulee voimaan 1.1.2023 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvontaviranomaisen taksan esityslistan liitteen mukaisesti ja se tulee voimaan 01.01.2023 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 luonnoksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan luonnoksen maankäyttöpoliittiseksi ohjelmaksi 2023–2026.

Ympäristötekninen lautakunta päätti,​ että Kajaanin kaupunki jatkaa kaupungin ja Kajaanin Haka ry:n välistä ns. hiihtomajan maanvuokrasopimusta 20 vuodella vuoden 2023 alusta lukien ja muutoin esityslistan liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Ympäristötekninen lautakunta päätti,​ että Kajaanin kaupunki korottaa peruskorjausavustuksen määrää kohonneita kustannuksia vastaavasti ja maksaa Sokatien yksityistien tiekunnalle peruskorjausavustuksena toteutuneiden kustannusten perusteella yhteensä 55 721,​52 euroa.

Ympäristötekninen lautakunta päätti,​ että Kajaanin kaupunki korottaa peruskorjausavustuksen määrää kohonneita kustannuksia vastaavasti ja maksaa Suvirannantien yksityistien tiekunnalle peruskorjausavustuksena toteutuneiden kustannusten perusteella yhteensä korkeintaan 31 862 euroa.

Ympäristötekninen lautakunta päätti,​ että Kajaanin kaupunki solmii asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen Kainuun Jätehuolto Oy:n kanssa esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta päätti,​ että Kajaanin kaupunki solmii Kiilakadun käyttöoikeussopimuksen muutoksen,​ jolla sopimus muuttuu määräaikaiseksi ajalle 1.1.2023–​31.12.2032 sekä vuokraa n. 2700 m² suuruisen alueen määräalalta 205-​401-​1-​4-​M601 raskaan ajoneuvokaluston pysäköintialueeksi kymmenen (10) vuoden ajaksi välille 1.1.2023–31.12.2032 yhteensä 1034,​06 euron elinkustannusindeksiin sidotulla vuokralla ja muutoin esityslistan liitteenä olevan sopimusliitteen mukaisin ehdoin.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi laaditun ”Kajaanin kestävät matkaketjut ja liikkumisen ohjauksen suunnitelman”. Suunnitelman sisältämiä toimenpiteitä pyritään edistämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden toteuman ajalta 1.1.–31.10.2022.

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ja osoitti rahoitettavaksi vuoden 2022 Kiinteät rakenteet ja laitteet investointiosasta esittelytekstissä mainitut kohteet yhteissummaltaan 4 265 000 €,​ ja totesi,​ että vuoden 2022 määrärahasta 4 870 000 € jää sitomatta 605 000 €.

Ympäristötekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-3,​ että Kajaanin kaupunki ei salli lintujen talviruokinnan jatkamista Kajaaninjoella ennen kuin ruokintaa hoitavat yhdistykset ovat hankkineet tehtävään soveltuvan ja siistin ruokintalautan ja esittäneet hyväksyttävän suunnitelman sen kunnossapidosta ja hoidosta.
Lisäksi lautakunta totesi,​ että eläinten ruokkiminen on kaupungin yleisillä alueilla kielletty,​ kaikki yleisillä alueilla tavatut eläinten ruokintalaitteet poistetaan ja eläinten maahan ruokinnan kieltämistä osoittavat kyltit hankitaan ja asetetaan tiedossa olevien ruokintapaikkojen läheisyyteen.

Ympäristötekninen lautakunta antoi kuntalaisaloitteeseen Mopoilijoille stunttisuora esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Ympäristötekninen lautakunta antoi kuntalaisaloitteeseen Meluvalli Kehräämöntielle esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle,​ että kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteeseen Koivukosken sillan liikennejärjestelyt esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esitti,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Linkki esityslistaan