Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 22.5.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristötekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen toimialan talouden seuranta- ja investointiraportin 1.1.-30.4.2024.

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki myy n. 1494 m² suuruisen määräalan tilasta 205-403-28-0 TOUKANSAARI tilan 205-403-6-27 omistajalle yhteensä 7992,90 euron kauppahinnalla ja muutoin normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 6745 m² suuruisen alueen n. 20 vuodeksi Gasum Oy:lle nestemäisen ja kaasumaisen polttoaineen jakelupisteeksi yhteensä 2801,00 euron elinkustannusindeksiin sidotulla vuosivuokralla tilasta 205-407-87-0 Pukkisalmi osoitteessa Takkarannantie 6.

Ympäristötekninen lautakunta päätti Kajaanin kaupungin myöntämistä yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle 2024.

Ympäristötekninen lautakunta valitsi yksimielisesti Kauppatorin ohjausryhmään edustajikseen Kaija Patrosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Minna Leinosen sekä Anssi Mannisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Veijo Moilasen ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ympäristötekninen lautakunta totesi, että se on tutustunut Pölkky Oy:n ilmoitukseen Kajaanin sahalaitoksen toiminnan olennaisesta muuttamisesta, eikä sillä ole asiasta huomautettavaa.

Ympäristötekninen lautakunta on tutustunut Kajaanin Ampujat ry:n ympäristölupahakemukseen ja esitti lausuntonaan, että ympäristölupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti. Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää, että ampumaradan pohjoisimman ja pisimpään käytössä olleen Trap-radan toiminnan aikana maastoon levinneiden raskasmetallien osalta tulisi lisäksi tehdä riskienarviointi ja sen perusteella mahdollinen puhdistussuunnitelma.

Valtuustoaloite: Tuumaustauko Kajaanin lähivirkistysalueiden metsäsuunnitelmiin. Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle aloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Linkki esityslistaan