Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan 28.9.2022 kokouksen päätökset

Ympäristöteknisen lautakunnan 28.9.2022 pidetyssä kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Ympäristöteknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta

1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvion perustelut sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 ja 2024–2025 liitteen Liite ympäristötekninen toimiala TA 2023 – TS 2024 – 2025 mukaisesti

2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2023 liitteen Liite Ympäristötekninen toimiala investoinnit Muutettu esitys TA 2023 – TS 2024-2025 mukaisesti

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023–2024 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Suvirannantien yksityistien perusparannuksen avustaminen

Ympäristötekninen lautakunta päätti, että Kajaanin kaupunki maksaa Suvirannantien yksityistien tiekunnalle peruskorjausavustuksena toteutuneiden kustannusten perusteella yhteensä korkeintaan 20 612 euroa.

 

Ympäristötekninen lautakunnan 28.9.2022 kokouksen esityslista

Lisätiedot