Hyppää sisältöön

Ympäristökatselmus Purolan ja Puistolan alueilla 6.5.2024

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto suorittaa ympäristökatselmuksen Purolan ja Puistolan alueilla 6.5.2024 klo 10.00 alkaen.

Katselmuksella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten julkisivujen, aitojen, katosten ja muiden kevyiden rakennelmien kuntoon sekä pihojen siisteyteen ja ulkovarastointiin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennukset ympäristöineen on pidettävä siistissä ja hyvässä kunnossa ja ulkovarastointi järjestettävä niin, ettei se aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Jätelain perusteella epäkohtiin voidaan myös puuttua.

Kiinteistönomistajien ja -haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäristön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi. Havaituista epäkohdista huomautetaan kiinteistönomistajaa tai -haltijaa.