Hyppää sisältöön

Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2022: tyytyväisyys palveluihin on parantunut edelleen, asukkaiden näkemykset otetaan huomioon palveluja kehitettäessä

Ympäristötekninen toimiala osallistuu parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukaskyselyyn. Keskeinen tavoite on ollut teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Yleisesti voidaan sanoa, että Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala on pystynyt tuottamaan asukkaille heidän tarvitsemiaan palveluja ja palvelujen käyttäjät ovat olleet niihin tyytyväisiä. Aikaisempien tutkimusten pohjalta tehdyillä palvelulinjausten tarkistuksilla on saatu asukastyytyväisyyttä parannettua. Kyselyn tulokset otetaan huomioon palveluja kehitettäessä.

Tutkimuksessa oli mukana 27 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2022 kyselyn vastaajiksi valittiin 800 yli 18-vuotiasta henkilöä satunnaisesti väestötietojärjestelmästä. Kyselylomake postitettiin huhti–toukokuussa 2022 kyselyyn valituille. Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata myös verkossa. Kajaanissa kyselyn vastausprosentti oli 21 %, joka on 1 %-yksikköä korkeampi kuin koko tutkimuksen keskimääräinen vastausprosentti. Edellisessä kyselyssä Kajaanin vastausprosentti oli 27 %.

Tutkimusraportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Edelliseen vuonna 2021 tehtyyn tutkimukseen verrattuna palvelutyytyväisyys on parantunut lähes kaikilla osa-alueilla.

Kyselyn toteutti FCG Konsultointi Oy.

Lisätietoja antavat kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 ja rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen, p. 044 7100 625 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Linkki tutkimuksen tuloksiin (PDF)
Kajaanin yhdyskuntatekniset palvelut tutkimus 2022 graafinen kuva