Hyppää sisältöön
Luminen metsä

Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran alueelle uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma – Lopputuloksena monimuotoisempi ja terveempi metsä, jossa on helpompi liikkua

Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran alueelle on valmistunut virkistyskäyttöalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään metsänhoidollisten toimenpiteiden lisäksi alueen retkeily- ja ulkoilukäytön edistämiseen tähtääviä toimia.

Kaupungingeodeetti Jari Säkkinen kertoo, että Vimpelinvaara on kaavoitettu suurimmaksi osaksi retkeily- ja ulkoilualueeksi. Lisäksi alueella on esimerkiksi urheilu- ja virkistyspalvelualueita.

– Huuhkajanvaara on vastaavasti kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja, Säkkinen toteaa.

Metsätalousinsinööri Jari Kemppaisen laatima metsienhoitosuunnitelma ottaa huomioon ja kehittää tätä yleiskaavaan merkittyä käyttötarkoitusta. Metsien kuntoa edistetään sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Samalla on kartoitettu alueen nykyisiä toimintoja ja mietitty mahdollisia uusia toimintoja.

– Suunnitelmaan on pyritty keräämään kaikki nykyiset alueen käyttömuodot ja kartoittamaan, mitä tarpeita eri toimijoilla ja käyttäjillä alueelle on, Kemppainen toteaa.

Nyt valmistuneen suunnitelman tavoitteena on monimuotoisempi, kasvavampi ja terveempi metsä, jossa on helpompi ja turvallisempi liikkua. Suunnitelma-alueen koko on yhteensä noin 250 hehtaaria, josta hoitotöitä on tarkoitus suorittaa noin 185 hehtaarin alueella.

Hoitotyöt toteutettaisiin pääosin poiminta- ja harvennushakkuina. Toimenpiteet pyritään ajoittamaan niin, että ne tehdään koko alueella noin vuoden aikana, jonka jälkeen alueella ei tarvitsisi tehdä laaja-alaisia toimenpiteitä noin 20 vuoteen. Tällöin haitat alueen käyttäjille saataisiin minimoitua.

Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran alueella on tehty metsänhoitotöitä viimeksi 1950-luvulla. UPM on laatinut alueelle vuonna 2016 metsäsuunnitelman, mutta sitä ei ole toteutettu, koska alueille päätettiin ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä tehdä erilliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Luontoselvitys Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran alueelle on tehty vuonna 2014. Tällöin on tutkittu alueen metsälain mukaiset luontokohteet sekä ympäristölle arvokkaat ja monimuotoiset kohteet. Arvokkaiden kohteiden ympäristössä voidaan suunnitelman mukaan tehdä toimenpiteitä, jotka edistävät kohteiden säilymistä ja muilla suunnitelman tarkoittamilla alueilla pyritään edistämään metsien monimuotoisuutta.

Lisää lahopuuta monimuotoisuutta edistämään

Vimpelinvaara hakattiin sotien jälkeen lähes aukeaksi, ja tämän vuoksi alueen metsiin ei ole juurikaan muodostunut lahopuuta. Uudessa suunnitelmassa esitetään erilaisia toimia lahopuun lisäämiseksi.

– Lahopuut mahdollistavat tikoille ja muille pienille kolopesijöille kuten hömötiaisille ja kuusitiaisille uusia pesintäpaikkoja, Kemppainen kertoo.

Suunnitelmassa ideoidaan myös graffitiseinän mahdollistamista Kajaanin kaupungin alueelle. Vimpelinvaaran vanhalla ampumaradalla on kaksi kimmokeseinää ja niiden vieressä betoninen ammuntakatoksen jalusta.

– Seiniä on jo aiemmin käytetty osittain graffitityyppiseen maalailuun. Nämä voitaisiin nyt ottaa virallisesti graffitiseinäkäyttöön poistamalla puustoa rakenteiden ympäriltä, jotta saadaan seinät näkymään kauemmas, Kemppainen toteaa.

Vimpelinvaaran suunnittelualue rajautuu pitkältä matkalta myös Kajaanin kampusalueeseen. Suunnitelmassa huomioidaan, että tällä alueella ei ole kevyen liikenteen yhteyttä retkeilyreiteille.

– Tähän voisi rakentaa yhteysreitin, jolloin kampusalueelta pääsisi suoraan Vimpelin reiteille, Kemppainen näkee.

Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävissä 1.3-31.3.2024 täällä ja Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani)

Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran metsien käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevat kirjalliset muistutukset on ympäristötekniselle lautakunnalle osoitettuna jätettävä viimeistään 31.3.2024 klo 16.00 mennessä. Osoite: Kajaanin kaupunki, PL 133, 87101 Kajaani tai kajaani@kajaani.fi.

Kuulemistilaisuus järjestetään 13.3. klo 9:00 alkaen. Lähtöpaikkana on Vimpelin valaistun ladun parkkipaikka Kuntokadulla.

Lisätiedot:

Jari Kemppainen, metsätalousinsinööri/työkokeilu
p. 040 1544 058
jari.o.kemppainen@kajaani.fi

 

 • Säkkinen Jari

  Kaupungingeodeetti

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala