Hyppää sisältöön

Vastaa kyselyyn Kajaanin ja Sotkamon liikenneturvallisuuden parantamistarpeista

Kysely Kajaanin ja Sotkamon liikenneturvallisuuden parantamistarpeista

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä kuntien kanssa kartoittamassa liikenneturvallisuuden parantamistarpeita Kajaanissa ja Sotkamossa.

Tärkeitä lähtötietoja saadaan asukkaille suunnatulla kyselyllä, jolla selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kotialueidensa liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyn tarkoituksena on löytää liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia tai vaarallisia kohteita perusteluineen ja mahdollisine parantamisehdotuksineen. Palautetta on mahdollista antaa sekä avoimesti että suoraan karttapohjalle merkitsemällä.

Tietoa kerätään liikenneturvallisuuden vaaranpaikoista ja parantamistarpeista vietäväksi kuntien yhteiseen karttapalveluun.

Kysely on avoinna 31.12.2021 saakka.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Seppo Heikkinen, puh. 0400 584 648, seppo.heikkinen@ely-keskus.fi ja
Ramboll Finland Oy: Teemu Kinnunen, puh. 050 336 9689, teemu.kinnunen@ramboll.fi

Kyselyn hallinnoija, Ramboll Finland Oy, toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. Antamienne tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (Asetus (EU) 2016/679)).