Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu huoltajan työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä se ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko toimikauden ajan, mutta järjestelyjen vuoksi pyydämme uusia hakijoita ja niitä, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto muuttuu 1.8.2022 alkaen toimittamaan hakemuksen 7.-13.2.2022 välisenä aikana.

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä. Myös esiopetukseen on mahdollista vielä ilmoittautua.

Mikäli lapsella ei ole säännöllistä varhaiskasvatuksen tarvetta, on 3–5-vuotiaille tarjolla leikkiä, liikuntaa ja kulttuurielämyksiä painottavaa leikkikerhotoimintaa kahtena päivänä viikossa 3 h/päivä.

Hakeminen
Kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja leikkikerhoon haetaan sähköisesti varhaiskasvatuksen eAsiointi -palvelussa osoitteessa www.kajaani.fi/varhaiskasvatus

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haettaessa asiakas on suoraan yhteydessä päiväkotiin/perhepäivähoitajaan ja sovittuaan varhaiskasvatuspaikasta tekee
sähköisen palvelusetelihakemuksen varhaiskasvatuksen verkkosivuilta löytyvän eAsiointi-palvelun kautta.

Lisätietoja varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnasta löytyy kaupungin verkkosivustolta.

Lisätietoa varhaiskasvatukseen hakemisesta: