Hyppää sisältöön

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN TARKISTUS 1.8.2022 ALKAEN

Hyvät huoltajat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkistuksen (siv.ltk päätös 26.1.2022 § 15) myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen

Perheen

henkilö-

määrä

Vähimmäis-

tuloraja

euroa/kk

Maksu-

prosentti

Enimmäis-

maksun

tuloraja

2 2913 10,70 5670
3 3758 10,70 6515
4 4267 10,70 7024
5 4777 10,70 7534
6 5284 10,70 8041

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella. Maksu määräytyy vähimmäistulorajan ylittävästä tulosta laissa määrätyn prosentin mukaisesti.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määrätään nuorimmasta lapsesta taulukon mukainen asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Kaikkien lasten asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2022 alkaen. Huoltajat saavat ohjeet asiaan liittyen päiväkodilta.

Lisätietoja asiakasmaksuasioista voi lukea Kajaanin kaupungin verkkosivuilta tai kysyä varhaiskasvatuksen palveluasiantuntijoilta:

Tuula Komulainen Lehtikangas-Lohtaja-Vuolijoki p. 044 7147634, tuula.a.komulainen@kajaani.fi

Päivi Manninen Kuurna-Teppana-Nakertaja-Keskusta p. 044 421 4374, paivi.manninen@kajaani.fi