Hyppää sisältöön

Valtionosuustuntien leikkaus vähentää Kaukametsän opiston kurssitarjontaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut kansalaisopistojen valtionosuustuntien määrät vuodelle 2024. Hallitusohjelmaan sisältyvän vapaan sivistystyön rahoituksen leikkauksen seurauksena Kajaanin kaupungin ylläpitämän Kaukametsän opiston valtionosuustuntimäärä laskee 13 %. Avoimen kansalaisopisto-opetuksen valtionosuuden määrä on 57 % valtionosuuden laskennallisesta perusteesta.

– Kaukametsän opistolle on myönnetty vuonna 2024 avoimeen kansalaisopisto-opetukseen yhteensä 9 777 valtionosuustuntia, mikä on noin 1 400 tuntia vähemmän kuin vuonna 2023, Kaukametsän opiston rehtori Eeva-Maria Nivalainen toteaa.

Hänen mukaansa 1 400 tunnin leikkaus avoimeen kansalaisopisto-opetukseen tarkoittaa Kaukametsän opistossa sitä, että vuonna 2024 järjestetään noin 20-30 kurssia vähemmän kuin tänä vuonna. Tuntimäärän leikkaus tulee vaikuttamaan myös kurssien aloitusryhmäkokoihin siten, että kursseja saatetaan joutua perumaan aiempaa enemmän liian vähäisen opiskelijamäärän takia.

– Syksyllä 2023 alkaneet, koko lukuvuoden kestävät kurssit jatkuvat normaalisti kevääseen asti. Tuntimäärän leikkauksesta huolimatta kurssitarjonta pyritään pitämään monipuolisena ja mahdollisimman monet kajaanilaiset tavoittavana, Nivalainen kertoo.

Ensi vuodelle Kaukametsän opistolle on myönnetty 1 448 tunnille sataprosenttista valtionosuutta kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestämiseen. Tällä tuntimäärällä Kaukametsän opisto järjestää luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutusta.