Hyppää sisältöön
Ihmisiä keskustelemassa

Uusilla opettajankoulutuksilla vastataan osaajapulaan Kainuussa ja Ylä-Savossa

Oulun yliopisto vastaa Kainuun ja Ylä-Savon alueiden opetus- ja kasvatusalan opettajapulaan aloittamalla ensi syksynä 2024 uudet varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan koulutukset Kajaanissa. Seuraavana vuonna, syksyllä 2025, alkaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien maisteriohjelma.

Koulutukset toteutetaan Oulun yliopiston sekä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien yhteistyönä OPETOP-hankkeessa, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erillisrahoituksen. Kaupungit ovat osarahoittajina. Nyt alkavissa koulutuksissa tiivistetään yhteistyötä kaupunkien kanssa, ja yliopisto toteuttaa ensimmäistä kertaa tutkintoon johtavaa koulutusta kaupunkien omarahoitusosuudella.

”Koulutukset rakentuvat pitkän kokemuksen pohjalta. Oulun yliopiston on toteuttanut vastaavia monimuotokoulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia yli kymmenen vuoden ajan hyvin tuloksin. Alueellisuus saadaan rakennettua mukaan opetussuunnitelmaan esimerkiksi lähiopetusjaksojen, harjoittelujen, opinnäytetöiden ja opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn kautta, kun yhteistyötä tehdään alueiden koulujen ja päiväkotien kanssa”, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja Eva Raudasoja Oulun yliopistosta.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin on 20 aloituspaikkaa, kolmivuotiseen varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutukseen 40 aloituspaikkaa ja kaksivuotiseen varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterikoulutukseen 20 aloituspaikkaa.

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti ja niiden suorittaminen on osittain mahdollista työn ohessa. Koulutukset sisältävät lähi- ja etäopetusta. Lähiopetus toteutetaan Kajaanissa. Koulutuksessa toteutetaan lisäksi kenttäyhteistyötä alueen varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Haku koulutuksiin järjestetään maaliskuussa 2024 ja 2025. Ensi syksynä alkaviin koulutuksiin on julkaistu valintaperusteet Opintopolku-palvelussa. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen voivat hakea myös toisen asteen koulutuksen suorittaneet. Erilliset erityisopettajaopinnot on suunnattu aiemmin alan opintoja tehneille kuten luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka haluavat pätevöityä erityisopetuksen tehtäviin.

”Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu eri koulutustaustoilla hakeutuvat. Omat hakupolkunsa on toisen asteen päättäville ja omat jo alalla toimiville. Monimuotokoulutuksen ansiosta opiskelu on osin mahdollista kotipaikkakunnalta käsin ja työn ohessa”, jatkaa useita alueellisia monimuotokoulutuksia johtanut ja tiiminsä kanssa toteuttanut yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä Oulun yliopistosta.

Uusien opettajien ja opetusalalla jo työskentelevien kouluttamisen lisäksi OPETOP-hankkeen tavoitteina on nostaa kohdennetusti Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien ja laajemman alueen koulutus- ja osaamistasoa, kehittää alueella tapahtuvaa koulutusta sekä luoda kasvatus- ja opetusalasta myönteinen ja mahdollisuuksia tarjoava kuva sekä koulutuksen että työelämän kannalta.

”Koulutusten aloittamisten taustalla on yhdessä Oulun yliopiston ja Iisalmen kaupungin kanssa tehty selvitys Kainuun ja Ylä-Savon opettajatarpeista 2020-luvulla. Kajaanin opettajankoulutuksen siirtyminen aikanaan pois alueelta heikensi pätevien ammattilaisten saatavuutta. Oman koulutuksen merkitys on aivan ensisijaista alueiden elinvoimalle. Kajaanin ammattikorkeakoulun monipuolinen koulutustarjonta tuottaa laajasti osaajia, ja nyt sen rinnalle saadaan alueen tarpeisiin vastaavaa yliopistollista opetusalan koulutusta”, kertoo Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.

”Pätevien hakijoiden saaminen on ollut haastavaa, ja olemme tehneet monenlaisia toimenpiteitä avoimien paikkojen markkinoimiseksi kuluneiden vuosien aikana. Tämä on kajaanilaisille ja kainuulaisille erinomainen tilaisuus, johon kannattaa tarttua heti maaliskuussa, kun haku avautuu”, jatkaa Mari Selin, Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja.

Lisätietoja:

Outi Ylitapio-Mäntylä, 050 358 6826, outi.ylitapio-mantyla@oulu.fi

Eva Raudasoja, 040 508 3366, eva.raudasoja@oulu.fi

Risto Hämäläinen, 044 710 0217, risto.hamalainen@kajaani.fi

Mari Selin, 044 710 0235, mari.selin@kajaani.fi

OPETOP-hankkeen sivu