Hyppää sisältöön
Kuurnantien uusi kevyenliikenteenväylä on valmistunut

Uusi kevyenliikenteenväylä Kuurnantielle on valmistunut

Kajaanin kaupunki on saanut valmiiksi Kuurnantien uuden kevyenliikenteenväylän. Uusi väylä alkaa Takkarannatieltä ja jatkuu nyt koko Kuurnantien matkalta kohti keskustaa. Uusi reilu kilometrin pituinen väyläosuus laajentaa Kajaanin paikallisreittiä ja mahdollistaa lähiympäristön asukkaille laadukkaamman ja turvallisemman kävely- ja pyöräilymahdollisuuden keskustaajamaa kohti. Reitti tarjoaa tärkeän yhteyden koululais- ja työmatkaliikenteelle.

Hanke tukee vahvasti Kajaanin kaupunkistrategiaa resurssiviisaasta luontokaupungista. Yksi kestävän kehityksen pääteemoista on edistää kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia ja luoda haja-asutusalueiden monipuolinen luonto saavutettaviksi. Uusi kevyenliikenteenväylä kulkee luonnonkauniin haja-asutusalueen läpi, jossa luonto ja vesistö ovat aivan liikkujan äärellä. Uuden väylän toivotaankin kannustavan lähialueen asukkaita entistä enemmän kestävämpien liikkumismuotojen käyttöön sekä lisäävän alueen hyvinvointia.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa ja on osa valtion kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmaa. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyörämatkojen määrää parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Laadukas infra on pyöräilyn edistämisen kulmakivi, sanoo suunnitteluinsinööri Teemu Rissanen.

Lisätietoja Teemu Rissanen suunnitteluinsinööri, p. 0447100360, teemu.rissanen@kajaani.fi