Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Uuden ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa kaupungin toimintaan liittyvästä vakavasta väärinkäytösepäilystä

Kajaanin kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa kaupungin toimintaan liittyvästä vakavasta väärin-
käytösepäilystä, rikoksesta, rikkomuksesta tai laiminlyönnistä.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. Väärinkäytös tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.
Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten väärinkäytöksestä ilmoitetaan ja miten se käsitellään?

  • Ilmoituksen voi tehdä Kajaanin kaupungin ilmoituskanavan (https://www.kajaani.fi/ilmoita-vaarinkaytoksesta/) kautta joko omalla
    nimellä tai nimettömästi. Väärinkäytösepäilyn tutkimista helpottaa, mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on. Ilmoituksen tekijä saa järjestelmästä itselleen linkin ja tunnisteen, jolla pääsee katsomaan vastausta, mahdollisia lisäkysymyksiä ja käsittelyprosessin etenemistä.
  • Ilmoitukset käsittelevät erikseen nimetyt henkilöt, jotka selvittävät ilmoituksen paikkansa pitävyyden ja ryhtyvät tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.
  • Kaikki ilmoitukset käsitellään nimettömästi.
  • Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.
  • Ilmoituskanava on tarkoitettu vain vakavien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamista varten.
  • Linkki: www.kajaani.fi/tietosuoja

Asiakaspalaute

Tavanomaista palautetta Kajaanin kaupungille voit antaa:

Linkki ilmoita väärinkäytöksestä verkkosivulle