Hyppää sisältöön

Työsuojeluviranomainen ohjeistaa pientalotyömaiden rakennuttajia

Työsuojeluhallinto 11.6.2021

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslainsäädännön toteutumista rakentamisessa. Työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan pientalotyömaiden työturvallisuudessa on paljon puutteita. Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

Suuri osa pientalorakennuttajista ei tiedä, että heillä on aina rakennuttajan vastuu työturvallisuudesta, vaikka he eivät itse tekisi mitään työmaalla. ”Monelle pientalorakennuttajalle oma työmaa on kerran elämässä -tapahtuma ja silloin ei ole välttämättä mielessä työturvallisuusvastuut. Vastuu on tullut monelle yllätyksenä esimerkiksi työtapaturman tutkinnan yhteydessä”, sanoo ylitarkastaja Mikko Koivisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Rakennuttajan pitää nimetä rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori ja yhteiselle rakennustyömaalleen päätoteuttaja. ”Kun nämä tahot ovat ammattitaitoisia ja osaavat tehtävänsä, voi pientalorakennuttaja keskittyä paremmin muihin asioihin rakennustyömaalla”, Koivisto sanoo.

Linkki Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaaseen Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021 (pdf, 742 kt)