Hyppää sisältöön
Työllisyyden kuntakokeilut logo

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa Kainuussa 1.3.2021

Työllisyyden kuntakokeiluissa yhdistetään valtion ja kuntien resurssit työllisyyden edistämiseksi. Kainuusta kokeilussa ovat mukana Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Tavoitteena on edistää asiakkaan työllistymistä aiempaa vahvemmin sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.

Tasavallan presidentti vahvisti työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain 30.12.2020. Laki tulee voimaan 1.3.2021 ja kokeilu kestää 1.3.2021–30.6.2023.

Tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi. Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana.

Kainuussa noin 2 500 nykyistä TE-toimiston asiakasta siirtyy kuntien vastuulla olevien palveluiden piiriin

Kokeilualueilla kuntien asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeiluihin siirtyvät kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä, työllistettynä tai työllistymistä edistävissä palveluissa. Kokeilualueelle kuuluminen määritellään kotikunnan mukaan.

Kainuun TE-toimistosta siirtyy 13 asiantuntijaa asiakastyöhön Kainuun kuntakokeiluun. Lisäksi kunnista siirtyy työllisyydenhoidon henkilöstöä kuntakokeilun asiakastyöhön. Kokonaisresurssi tulee olemaan n. 25 henkilöä.

Kokeilukuntien vastuulle siirtyvät tehtävät

Kokeilualueille siirretään henkilöasiakkaan työllistymistä edistävät ohjaus-, neuvonta- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen. Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Tavoitteena on aina mahdollisimman ripeä työllistyminen. Matka kohti työllistymistä saattaa sisältää kuitenkin useita eri askeleita, joilla edistetään asiakkaan tilannetta. Avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu.

Työnantaja-asiakkaiden osalta lainsäädäntö ei muutu. TE-toimistot tarjoavat työnantaja- ja yrityspalveluita edelleen myös kokeilukunnissa. Kunnat ja TE-toimistot tekevät tiivistä yhteistyötä työnantajapalvelujen yhteensovittamisessa alueilla. Myös kokeilukunnat voivat julkaista ja välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista työnantajan toimeksiannon mukaisesti ja esitellä työnantajalle työnhakijoita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo kokeiluja valtakunnallisesti. Aluehallintovirastolla on toimivalta puuttua mahdollisiin puutteisiin tai epäkohtiin kokeilulain noudattamisessa.

Kuntakokeiluja seurataan tilastojen ja vaikuttavuusarvioinnin avulla

Työllisyyden kuntakokeiluilla tavoitellaan tietoa valtion ja kuntien rahoituksen, osaamisen ja asiakaspalvelun yhdistämisen vaikuttavuudesta.

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja valtioneuvoston yhteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. Seuranta tarjoaa näkökulmia muun muassa työllisyyden kehitykseen ja työvoimapalveluiden käyttöön kokeilukunnissa.  Seurantatietoja hyödynnetään vertaisoppimisen ja sparrauksen välineenä. Seurantatieto tehdään avoimeksi myös kansalaisille. Arviointitutkimuksen hakuaika tutkijoille on parhaillaan käynnissä ja tutkimuksen valmistelu käynnistyy helmikuussa 2021. Ensimmäinen väliraportti kuntakokeiluista saadaan syksyllä 2021.

Linkki Työllisyyden kuntakokeilun TEM:n verkkosivustolle

Linkki Kainuun työllisyyden kuntakokeilun verkkosivustolle sivustolle

Yhteystiedot:

Kainuun kuntakokeilun koordinaatio ja Kajaanin kuntakokeilu
Milla Tikkanen, työllisyyspäällikkö, Kainuun seudun kuntakokeilun koordinaattori
milla.tikkanen@kajaani.fi
044 – 4214 049

Sotkamon kuntakokeilu
Marjo Leinonen, työllisyyskoordinaattori
marjo.leinonen@sotkamo.fi
044 – 7502 480

Kuhmon kuntakokeilu
Juha Heinonen, työllisyysasiantuntija
juha.heinonen@kuhmo.fi
044 – 7255 231

Suomussalmen kuntakokeilu
Päivi Korja-Schepel, työpalvelukeskuksen johtaja
paivi.korja-schepel@suomussalmi.fi
044 – 7773 126

Paltamon, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntakokeilu
Salla Korhonen, kehitysjohtaja
salla.korhonen@paltamo.fi
044 – 2885 660