Hyppää sisältöön

Turvallisuustilanne herättää kysymyksiä – Kainuun soten ja pelastuslaitoksen viranomaiset rauhoittavat huolestunutta väestöä

Kainuun sote 24.3.2022

Ukrainan sota ja muuttunut kansainvälinen turvallisuustilanne on herättänyt huolta myös Kainuun alueen väestön keskuudessa.  Tämän johdosta yhteydenotot Kainuun pelastuslaitokseen ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon ovat lisääntyneet. Kysymyksiä aiheuttaa mm. väestönsuojat ja muut varautumistoimet, mutta huoli näkyy myös terveyspalveluissa.

Kainuun pelastuslaitos haluaa rauhoitella tilanteesta huolestuneita kainuulaisia, koska Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sellaista turvallisuusuhkaa, joka aiheuttaisi välittömiä tai normaalista poikkeavia toimia. Esimerkiksi väestön suojaväistö- ja evakuointisuunnitelmien tai väestönsuojan sijaintipaikkaa koskevalle tiedolle ei tällä hetkellä ole tarvetta. Viranomaisten tehtävänä on seurata ja tarvittaessa ennakoida turvallisuustilanteen kehittymistä. Tarvittaessa toimivaltainen viranomaistaho erikseen ohjeistaa ihmisiä, mutta tällaiseen ei Suomessa nyt ole tarvetta.

”Sotessakin on todettu, että asiakkaiden yhteydenotot pelkoon ja ahdistumiseen liittyen ovat lisääntyneet. Asia on hyvin ymmärrettävä, etenkin pitkän koronapandemian jatkuessa, mutta haluamme myös todeta, että konkreettista uhkaa ei ole. Tavallisen arjen jatkaminen toisistamme huolehtien on tärkeää. Tämä on tietysti erityisen olennaista Ukrainasta vastaan otettaville ihmisille. Vastaanottokeskuksen ja muiden tahojen kanssa teemme yhteistyötä, jotta pystymme kaikin tavoin tukea tarjoamaan”, korostaa Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.”

Yhteistyö varautumisen perustana

Varautuminen poikkeustilanteisiin perustuu kokonaisturvallisuuden malliin, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhdessä viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. ”Kainuun pelastuslaitos jatkaa tavanomaiseen tapaan työtä turvallisuusasioiden ja varautumisen parissa. Työhön sisältyy verkostomainen yhteistyö Kainuun maakunnan alueen eri toimijoiden kanssa, joten emme ole muuttaneet omaa toimintaamme”, kuvaa Kainuun pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen.

”Sota Euroopassa on koskettanut ihmisiä syvästi ja myös varautumisesta uutisoidaan paljon. On varsin ymmärrettävää, että tilanne horjuttaa meidän kaikkien turvallisuudentunnetta. Myönteistä on, että kansalaiset kiinnittävät huomiota asuinympäristönsä turvallisuuteen ja myös omavarautumiseen, kuten kotivaraan. Omavarautuminen on osa kokonaisturvallisuuden toimenpiteitä, kuten myös se, että taloyhtiöt ja muut kiinteistöt itse tarkastavat omia suojatilojaan. Nämä ovat tärkeitä, mutta mihinkään poikkeuksellisiin toimiin ei ole tarpeen ryhtyä”, toteaa Kärkkäinen.

Kainuussakin viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu lainsäädännössä määriteltyjen ja eri turvallisuustilanteisiin soveltuvien suunnitelmien laatiminen. Valmiuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi esimerkiksi pelastustoimessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on rutiinia, että suuronnettomuuksien tai muiden erityisten tilanteiden varalta myös harjoitellaan. Viranomaisyhteistyötä harjoitellaan säännöllisesti erilaisten skenaarioiden eli kehityskulkujen avulla. Näissä yhteistyöharjoituksissa kumppaneina ovat usein myös Puolustusvoimat, Kainuun rajavartiosto, poliisi, aluehallintovirasto, Ely-keskus ja Kainuun kunnat.

Aihealueet