Hyppää sisältöön
Kainuun ammattikopiston turvallisuusalan järjestyksenvalvojia

Turvallisuusalan uudet tuulet Kainuun ammattiopistossa, tule tutustumaan alan koulutukseen ja tiloihin 16.11.2022

Turvallisuusala järjestää avoimet ovet keskiviikkona 16.11.2022 klo 8.00–16.00 Opintie 3/OPPI 5 turvallisuusalan tilat

Tervetuloa tutustumaan alan koulutustarjontaan, toimintaan ja tiloihin. Opiskelijat ovat esittelemässä päivän aikana myös mukana välineitä, toimintaa ja osaamistaan. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Avoimet ovet ovat turvallisuusalan KAO 60 vuotta -juhlavuoden tempaus.

Turvallisuusala on erittäin monipuolinen ala ja tekijöitä tarvitaan niin yksityisellä turvallisuuspuolella kuin viranomaisten puolella. Lähdimme tähän haasteeseen mukaan koulutusalana kehittämään alueellista koulutusta yhdessä alan toimijoiden kanssa. Vartioimisliikkeiden kanssa olemme tehneet pitkään tiivistä yhteistyötä ja koulutuksia on räätälöity yrityksille tarpeiden ja toiveiden mukaan. Viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on myös tiivistynyt vuosien aikana.

Turvallisuusalan työntekijöiltä odotetaan joustavuutta ja hyvää asiakaspalveluasennetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tärkeitä ominaisuuksia alalla ovat luotettavuus, positiivinen asenne, paineensietokyky ja sitoutuminen. Työtehtävät ovat monipuolisia ja jatkokoulutusmahdollisuudet ovat laajat julkisen sektorin ammatteihin, mm. poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatteihin., joten oma paikka löytyy varmasti jokaiselle alasta kiinnostuneille turvallisuusalan sektorilta.

Kainuun ammattiopiston turvallisuusalalla on syksyn alusta tullut voimaan uudet tutkinnon perusteet. Lähdimme kehittämään opiskelijoille uutta opintopolkua kuluneen vuoden aikana ennen kaikkea koskien uutta opintopolkua pelastustoiminnan osalta. Kevään aikana etsimme rekrytoinnin kautta pelastustoiminnan ammattilaista mukaan tiimiin ja saimme kaksi tuntiopettajaa palkattua kehittämään alaa yhdessä. Kainuun pelastuslaitoksen kanssa teimme myös yhteistyösopimuksen koskien koulutuksia ja yhteistyötä. Turvallisuusalan tiloissa on tehty remonttia kuluneen vuoden aikana, välineistöä ja tiloja on uusittu mm. rakentamalla opiskelijoille pienimuotoinen kuntosali, jotta opintojen aikana opiskelija voi harjoitella ja treenata omien tarpeiden mukaan myös koulupäivien aikana.

Tuleva opiskelija voi valita opintojen aikana kolmesta opintopolkusta; vartija ja järjestyksenvalvoja, turvatekniikka sekä pelastustoiminta ja opinnot etenevät jokaisen henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti. Alalle voit hakeutua sekä yhteishaun kautta että jatkuvan haun kautta perustutkintoon, ammattitutkintoon että erikoisammattitutkintoon. Pääsykokeita ei jatkossa turvallisuusalalle ole, mutta pelastustoimintaan suuntautuvan terveydentila tulee olla työn vaatimuksiin nähden riittävä ja se testataan opintojen aikana, jos opiskelija valitsee tämän polun.

Linkki Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen verkkosivustolle