Hyppää sisältöön

Tulevaisuussafari vie kajaanilaiset työttömät nuoret tulevaisuuden työn äärelle

Tulevaisuussafari-hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat kajaanilaiset nuoret, jotka eivät tällä hetkellä opiskele tai ole työelämässä. Kajaanin lisäksi toimintaa järjestetään Oulussa ja Kemissä.  

Nopeasti muuttuva maailma voi joskus jopa pelottaa itsenäistyvää nuorta. Silloin omaa elämää koskevien valintojen tekeminen voi olla ylitsepääsemätöntä. Tulevaisuussafari-hankkeessa nuoret osallistuvat kolmen kuukauden työpajatyöskentelyyn, jossa he käsittelevät tulevaisuuden teemoja teatteritaiteen keinoin yhdessä Vaara-kollektiivin ammattitaiteilijoiden kanssa.

Kolmen kuukauden aikana nuoret valmistavat esityksen tulevaisuuden työelämästä. Esitys voi olla esimerkiksi näytelmä tai videoteos. Jos nuoret haluavat, esitys on avoin myös yleisölle.

Työpajatyöskentelyyn kuuluu myös nuorten vierailu paikalliseen yritykseen sekä käänteinen mentorointitilaisuus, jossa nuoret pääsevät toimimaan tulevaisuuden työelämän asiantuntijoina yrityksen edustajille. Kajaanissa hankkeen yhteistyöyritykset ovat Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta.

”Mukaan voi tulla, vaikka takana ei olisi lainkaan kokemusta teatterista. Työpajajakson aikana nuoret harjoittelevat itsetuntemusta ja -ilmaisua sekä vuorovaikutusta. Ne ovat taitoja, jotka auttavat myöhemmin työelämään siirryttäessä. Tärkeiden taitojen karttumisen lisäksi nuoret saavat mielekästä tekemistä arkeen kolme kertaa viikossa kolmen kuukauden ajan”, hankkeen projektipäällikkönä työskentelevä, Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Sofia-Charlotta Kakko sanoo.

Tulevaisuussafarin tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa työelämän murroksissa sekä helpottaa nuorten kykyä siirtyä jatkopoluille opintoihin ja työelämään.

Samalla se parantaa alueen yritysten edustajien mielikuvaa työelämän ulkopuolella olevista nuorista ja auttaa heitä tunnistamaan paremmin kohderyhmän mahdollisuudet tulevaisuuden työntekijöinä.

Koronatilanne tuo haasteita toiminnan järjestämiseen ja alueelliset suositukset otetaan vakavasti. Yhden ryhmän koko on toistaiseksi rajattu kahdeksaan osallistujaan.

Nuoret tulevat mukaan Tulevaisuussafarin toimintaan esimerkiksi paikallisen Ohjaamon kautta. Nuoren on mahdollista osallistua työpajatoimintaan työkokeiluna, jos se sopii hänen työllistymissuunnitelmaansa.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021–2022 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Myös osallistuvat kunnat ja taidetoimijat sekä yrityskumppanit Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hankkeen kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lyhyesti Kajaanin Tulevaisuussafari-toiminnasta:

  • Tulevaisuussafari on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettu 12 viikon mittainen työkokeilu.
  • Ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa.
  • Ryhmässä harjoitellaan tulevaisuuden työelämään tähtääviä taitoja: itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua.
  • Ryhmässä tutkitaan tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksia ja haasteita sekä jokaisen osallistujan koulutukseen ja työelämään johtavaa polkua.
  • Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa
  • Ohjaajina toimivat Vaara-kollektiivin Sami Sainio ja Sonja Pakalén. Molemmat ohjaajat ovat esittävän taiteen ammattilaisia.

Ajankohta: 15.2.–7.5.2021 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 10–14
Paikka: Sammonkatu 7 B, 87100 Kajaani (Vaara-kollektiivi)

Lisätietoja:

Sofia-Charlotta Kakko, projektipäällikkö, Lasten ja nuorten säätiö
041 434 2829
sofia.kakko@nuori.fi

Sami Sainio, ohjaaja, Vaara-kollektiivi
044 276 9904
sainarin_sami@hotmail.com

Sonja Pakalén, ohjaaja, Vaara-kollektiivi
050 359 5259
sonja@royalsd.fi

Aihealueet