Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin talousjohtaja Joni Partanen
Kajaanin kaupungin talousjohtaja Joni Partanen

Tilinpäätös 2023: Kajaanin kaupungin tilinpäätös 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuonna 2023 oli ylijäämäinen 3,4 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos johtui erityisesti rahoitustuottojen hyvästä kertymästä, kun sijoitustoiminta tuotti 8,4 % vuoden alusta alkaen ja muut rahoitustuotot toteutuivat arvioitua paremmin muun muassa osinkotuottokertymien myötä. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset saavuttivat pääosin taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio vuodelle 2023 oli -1,7 milj. euroa alijäämäinen ja muutettu talousarviokin vielä -2,7 milj. euroa alijäämäinen. Tulos kääntyi loppuvuonna positiiviseksi sijoitustoiminnan huomattavan arvonkasvun myötä. Ilman vuodelle 2023 kohdistuneita kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä kaupungin tulos olisi ollut vain niukasti positiivinen.

– Talouden isossa kuvassa tilinpäätös vuodelta 2023 vahvistaa varautumista tulevaan, mutta antaa samalla liian positiivisen kuvan. Kuntatalouden näkymä lähivuosille on haastava ja tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan, talousjohtaja Joni Partanen toteaa.

Kainuun Sote vaikutti vielä kerran Kajaanin kaupungin tilinpäätökseen 1.1.2023 toteutuneen Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, kun Sote korjasi tilinpäätöstä vuodelta 2022. Soten tilinpäätöksen korjauksen ja kalliin hoidon tasausrahaston palautuksen myötä Kajaani kirjasi sotekuluja vuodelle 2023 yhteensä 1,8 milj. euroa.

Kaupunki panosti vahvasti elinvoimaan ja tulevaisuuteen. Kajaanin kampus 2025 ja GameCity Kajaani -hankkeet käynnistettiin ja uudet korkeakouluavaukset toteutuivat vuoden aikana. Lentoliikenteelle varmistui jatkoa kevääseen 2026 saakka ja ilahduttavasti myös kaupungin asukasluku kasvoi 195 henkilöllä.

Toimintatuottojen toteuma oli 33,6 milj. euroa. Toimintatuotot pienenivät edellisestä vuodesta 7,3 milj. euroa eli 17,8 %. Toimintakuluja kertyi 159,4 milj. euroa ja ne pienivät edellisvuodesta 150,8 milj. euroa eli 48,6 %. Vuosikate oli 21,2 milj. euroa ja se parani 6,7 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate kattoi poistot 115,8 prosenttisesti, edellisvuonna vastaava arvo oli 86,4 prosenttia.

Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet toteutuivat yhteensä lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Verotulot toteutuivat 2,4 milj. euroa arvioitua heikommin ja valtionosuudet puolestaan 2,1 milj. euroa arvioitua paremmin. Verokertymään vaikutti voimakkaasti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 alkaen ja sitä myötä vuoden 2023 aikana toteutetut jako-osuuksien tarkistuslaskennan ja muutokset. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionosuudet toteutuivat arvioitua paremmin.

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 18,2 miljoonaa euroa, josta peruskaupungin osuus oli 15,2 milj. euroa. Merkittävimpiä yksittäisiä investointikohteita olivat käynnistynyt kaupunginvarikon ja pelastuslaitoksen yhteishanke ja teatteritalon laajan peruskorjauksen valmistuminen. Rakennusten ja katualueiden investoinnit olivat yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Liikelaitosten investoinnit puolestaan olivat noin 3 miljoonaa euroa.

Kajaanin kaupungin lainamäärä laski huomattavasti ja oli vuoden 2023 lopussa 117 milj. euroa eli 3 214 euroa/asukas (vuonna 2022 138,9 milj. euroa eli 3 829 euroa/asukas). Pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuoden 2023 aikana, vaan kassavaroja hyödynnettiin lainan nostamisen sijaan.

Kaupunki toteutti hyväksyttyä talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2023–2026. Vuonna 2023 sopeuttamissuunnitelman toimenpiteillä Kajaanin kaupunki saavutti 0,4 miljoonan euron säästöt, kun tavoite vuodelle 2022 oli 0,9 miljoonaa euroa. Yleiset henkilöstösäästötoimet eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti.

Kajaanin kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä vuodelta 2023 oli 3,1 milj. euroa (vuonna 2022 20 milj. euroa). Konsernin positiivinen tulos vahvistaa ja antaa hyvää pohjaa tulevaan. Konsernin toiminnan tulorahoitus riitti kattamaan investointimenot ja konsernin lainakanta pieneni hieman edellisestä vuodesta ja oli 15 822 eur/asukas (vuonna 2022 18 520 eur/asukas). Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupunkikonsernin koko ja talouden rakenne pieneni huomattavasti. Sähkön markkinahinnat putosivat vuoden 2022 poikkeuksellisen korkeista hintatasoista ja vaikuttivat energialiiketoimintojen liikevaihtoon laskevasti. Koulutussektorilla Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy ja Edukai Oy tekivät vahvat tulokset.

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäisiä. Alijäämää kertyy arvion mukaan suunnitelmakaudella vuoden 2026 loppuun saakka yhteensä 10,5 milj. euroa. Talouden haasteena ovat heikkenevä verorahoituspohja, aiempien ja tulevien vuosien korkea investointien taso sekä talouden riippuvuus rahoitustuottojen kertymästä. Kaupunki vahvistaa talouden sopeuttamissuunnitelmaa vuosille 2023–2026 ja sopeuttamissuunnitelman päivittämisen tavoitteena on 3,5 milj. euron pysyvät sopeutustoimet toimintakatteen vahvistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Aihealueet