Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin keskustasta

Tilinpäätös 2022: Kajaanin talous ponnisti hieman plussalle

Kajaanin kaupungin tulos vuoden 2022 osalta toteutui ylijäämäisenä 0,5 milj. euroa. Arvoitua parempi tulos johtui erityisesti verotulojen hyvästä kehityksestä, Kainuun soten ennakoitua paremmasta tuloksesta ja vuodelle 2022 kohdistuneista kertaeristä. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset saavuttivat pääosin taloudelliset tavoitteet ja toimintakulut toteutuivat kautta linjan arvioitua maltillisempina.

Ylijäämäinen tilinpäätös vuodelta 2022 oli ennakkoarvioihin nähden merkittävä torjuntavoitto. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 oli -16 milj. euroa alijäämäinen ja muutettu talousarviokin vielä -7,2 milj. euroa alijäämäinen.

Kainuun soten tulosennuste kääntyi loppuvuoden aikana positiiviseksi ja lopulta Kainuun soten 8,4 milj. euron ylijäämän palautus paransi Kajaanin kaupungin taloutta 4,3 milj. euron verran. Loppuvuodelle 2022 kohdistui myös huomattavia kertaeriä, kun Kainuunmeren Työterveys Oy:n myynnistä saatiin myyntivoittoa 1,9 milj. euroa ja kaupunginvarikon vuoden 2020 tulipalosta kertakorvausta vakuutusyhtiöltä 1,5 milj. euroa. Tytäryhteisöiltä kertyi 6,4 milj. euroa osinkotuottoja ja energiatoiminnan poikkeuksellisen vuoden myötä vesivoiman vuokratuottoa kertyi 2,8 milj. euroa. Sijoitustoiminnan vuosi 2022 oli haasteellinen ja kaupungin sijoitusten kehitys vuonna 2022 noudatteli yleistä markkinoiden kehitystä ja sijoitusten arvo laski yhteensä -10,0 %.

Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvu vuodesta 2021 oli 11,7 milj. euroa (4,4 %) ja alkuperäinen talousarvio ylittyi 9,7 milj. euroa.  Yleinen talouskasvu ja työllisyyden hyvän kehityksen myötä kasvanut palkkasumma paransivat kunnallisverojen kertymää.

Kaupungin toimintatuotot olivat 40,9 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 4,3 milj. euroa eli 11,8 %. Toimintakuluja kertyi 309,7 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 8,6 milj. euroa eli 2,9 %. Toimintakate oli 268,8 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 milj. euroa eli 1,6 %. Vuosikate oli 14,5 milj. euroa.

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 17,6 milj. euroa, josta peruskaupungin osuus oli 10,8 milj. euroa. Merkittävimpiä yksittäisiä investointikohteita olivat Sissilinnan peruskorjaus, Vimpelinlaakson kampuksella Oppi 5 rakennuksen peruskorjaus ja Teatteritalon peruskorjauksen aloittaminen. Rakennusten ja katualueiden investoinnit olivat yhteensä noin 7 milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit puolestaan olivat noin 4 milj. euroa. Konsernitason investoinneista voi mainita Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin rakennuttaman Sammonkaaren korttelin 1 vaiheen, jossa on 56 vuokra-asuntoa.

Kajaanin kaupungin lainamäärä oli vuoden 2022 lopussa 138,9 milj. euroa eli 3 829 euroa/asukas (vuonna 2021 124,5 milj. euroa eli 3 411 euroa/asukas).

Talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2020–2022 saatiin päätökseen. Vuoden 2022 sopeuttamistoimenpiteillä saavutettiin 1,0 milj. euron säästöt. Sopeuttamistoimista keskeisin oli työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannusten lasku, joka johtui hyvästä työllisyyskehityksestä ja onnistuneista työllistämistä edistävistä toimista.  Sopeuttamissuunnitelmalla saavutettiin vuosien 2020–2022 aikana yhteensä 3,7 milj. euron (tavoite 5,0 milj. euroa) pysyvät säästöt toimintaan. Sopeuttamista jatketaan vuonna 2023 toteuttamalla uutta sopeuttamisohjelmaa ja keskittymällä erityisesti palveluiden ja kiinteistöjen rakenteellisiin säästömahdollisuuksiin.

Kajaanin kaupungin talouden yleisnäkymät ovat taloussuunnittelukaudelle haasteelliset. Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 ovat alijäämäisiä. Kajaanin kaupungin talouden haasteena ovat toimintakatteen ja erityisesti toimintakulujen kasvu sekä talouden kantokykyä korkeammat investointitarpeet tulevan vuosikymmenen aikana. Verotulojen kehitykseen liittyy myös epävarmuutta.

Kajaanin kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä vuodelta 2022 oli 20 milj. euroa (vuonna 2021 15,5 milj. euroa). Energialiiketoimintojen poikkeuksellinen vuosi vaikutti yhtiöiden tuloksiin positiivisesti ja vahvisti konsernin tulosta. Kaupunkikonsernin lainakanta mukaan lukien kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden lainakanta nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli 18 520 euroa/asukas (vuonna 2021 17 820 euroa/asukas).

Lisätietoja

Jari Tolonen
Kaupunginjohtaja
p. 044 7100 303

Joni Partanen
Va. talousjohtaja Joni Partanen
p. 044 4214 300

Linkki tilinpäätöksen 2022 tunnuslukuja tiedostoon (PDF)

Linkki tilinpäätös verkkosivulle