Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Tapahtuma-avustusten ehtoihin ja arviointiperusteisiin on tullut uudistuksia

Kajaanin kaupungin osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää vuosittain tapahtuma-avustuksia Kajaanissa järjestettävän tapahtuman järjestäjän taloudellisen riskin pienentämiseksi.

Tapahtumat sekä niihin myönnetyt avustukset tukevat Kajaanin kaupunkistrategian 2023–2026 sekä Kajaanin kaupungin elinvoimaohjelman 2022–2026 toteutumista. Tapahtumat tuovat kaupunkiin veto-, pito- ja lumovoimaa. Tapahtuma-avustuksia myönnettiin vuonna 2022 erilaisten tapahtumien järjestelyihin 55:lle tapahtuman järjestäjälle.

Tapahtuma-avustusten ehtoihin tulleet uudistukset

 • Tapahtuma-avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Heinäkuussa ei käsitellä tapahtuma-avustuksia. Vuoden viimeiset tapahtuma-avustushakemukset tulee jättää viimeistään 11.12. Tapahtuma-avustusta tulee hakea hyvissä ajoin (viimeistään 1 kk ) ennen tapahtumaa. Perustellusti avustus voidaan myöntää myös kahta (2) viikkoa ennen. Tapahtuma-avustusta ei myönnetä jälkikäteen.
 • Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen täyttämällä arviointilomake, joka sisältää tiedot tapahtuman sisällöstä ja tapahtumaan kohdistuvan taloudenpidon.
 • Tapahtuman järjestäjän tulee käyttää Kajaanin kaupungin logoa (vaakuna ja teksti) kaikissa tapahtumailmoituksissaan (some ja printti) tai maininta, että Kajaanin kaupunki tukee tapahtumaa.
 • Tapahtuma tulee ilmoittaa maksuttomalle tapahtumien Kainuu –tapahtumasivustolle www.tapahtumienkainuu.fi

Tapahtuma-avustusten arviointiperusteita käytetään avustusten myöntämisen tukena

 • Tapahtuma tukee kaupunkistrategian toteuttamista ja vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta sekä monipuolistaa Kajaanin tapahtumatarjontaa.
 • Tapahtuman arvioitu kävijämäärä. Mikäli tapahtuma on järjestetty aiemmin, myös toteutuneet kävijämäärät edellisiltä vuosilta.
 • Tapahtuma vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä lisää yhteisöllisyyttä Kajaanissa.
 • Tapahtuma on vastuullinen ja toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuusvaatimukset.
 • Tapahtuman näkyvyys Kajaanissa.
 • Tapahtumassa on huomioitu lapset ja nuoret.
 • Tapahtumassa on huomioitu eri kohderyhmät sekä tapahtuman fyysinen, sosiaalinen ja taloudellinen saavutettavuus.
 • Tapahtuman suunniteltu jatkuvuus.

Lisäarviointiperusteita (9–11) painotetaan isoissa ja mittavissa tapahtumissa

 • Tapahtuman välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ja vaikutukset elinkeinoelämään. Kuinka monta pysyvää paikallista työsuhdetta tapahtuma ylläpitää ja kuinka monta lyhytkestoista se luo? Onko tapahtumalla positiivisia vaikutuksia Kajaanin elinkeinoelämään?
 • Tapahtuman näkyvyys Kajaanin ulkopuolella.
 • Onko tapahtuman tuotannon rahoitus kunnossa ja onko tapahtumajärjestäjällä kyky selvitä myös mahdollisesta tappiosta?

Uudistukset liikunta- ja kulttuurijärjestöjen toiminta-avustusten arviointikriteereihin

 • Kaupunkistrategia ja elinvoima
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto

Linkit

Linkki verkkosivustolle, josta löytyvät Kajaanin kaupungin tapahtuma-avustusten ehdot ja arviointiperusteet

Linkki Kajaanin kaupunkistrategiaan 2023-2026

Linkki Kajaanin kaupungin elinvoimaohjelmaan 2022-2026

Linkki verkkosivustolle, josta löytyy Kajaanin kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma