Hyppää sisältöön

Suomen ensimmäinen sairaalan terveysmetsä vetää kävijöitä Kajaanissa

Luonnosta ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen kunnissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa

Luontoympäristöt hyödyttävät tutkitusti sairauksien ennaltaehkäisyssä, työkyvyn ylläpidossa ja kuntoutumisessa. Kajaanissa on Suomen ensimmäinen sairaalan yhteyteen rakennettu terveysmetsä, joka on aktiivisesti sairaalan ja kuntalaisten käytössä.

Yksi keino sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun hillinnässä ovat panostukset hyvinvoinnin edistämiseen ja esimerkiksi vähäisen liikkumisen aiheuttamien sairauksien ehkäisyyn. Kansalaisten terveyttä voidaan tukea hyödyntämällä lähiluonnon hyvinvointivaikutuksia erilaisissa palveluissa ja arjen ympäristöissä.

Kainuun keskussairaalan viereisen terveysmetsän esteetön reitti ja laavu ovat olleet käytössä vuoden verran. Sairaalan toiminnan lisäksi terveysmetsän käyttäjiä ovat myös opiskelija-, koulu- ja päiväkotiryhmät sekä kuntalaiset. Laavulla käy perheitä, ikäihmisiä, työikäisiä ja nuoria. Laavu on säästynyt ilkivallalta, mikä ilahduttaa reittiä ylläpitäviä Kajaanin kaupunkia ja Kainuun hyvinvointialuetta.

–  Terveysmetsän laavu on ollut kovalla käytöllä ja tämän syksyn aikana kävijämäärä on entisestään lisääntynyt, Kajaanin kaupungin hortonomi Hanna Pasula kertoo.

Sairaalan henkilöstö on ideoinut terveysmetsälle monenlaista käyttöä. Metsää voidaan hyödyntää työntekijöiden kehityskeskusteluissa ja työpalavereissa sekä potilastyössä. Myös potilaiden omaiset pääsevät terveysmetsässä hetkeksi pois sairaalaympäristöstä. Rauhoittavaa metsäympäristöä voidaan hyödyntää esimerkiksi terapioissa, kuntoutusarviointeihin valmistautumisessa ja erilaisissa ryhmätoiminnoissa.

– Terveysmetsän erityinen luonne sopii loistavasti uuden sairaalan kuntouttavaan otteeseen. Tämä on melko ainutlaatuinen konsepti maailmanlaajuisestikin katsottuna, kommentoi Kainuun hyvinvointialueen viestintäjohtaja Terho Pekkala.

Terveyttä edistävät metsät koottiin kartalle

Luonnonvarakeskuksen ja Kajaanin ammattikoulun yhteistyössä koulutettiin sairaalan henkilökuntaa luonnon hyödyntämiseen potilastyössä, koottiin lainattavia retkitarvikkeita asiakastyöhön sekä toteutettiin kaikille avoin karttasovellus, josta voi etsiä lähiseudulta terveysmetsäkohteita.

Kartan avulla kuka tahansa voi etsiä terveyttä tukevia luontokohteita omalta asuinalueeltaan tai asiakasryhmälleen. Terveyttä tukevissa kohteissa on vaihtelevaa maastoa, monipuolisia luontotyyppejä ja vanhaa metsää.

– Luonnon terveyshyötyjä voi saada lähes mistä tahansa luontoympäristöstä, mutta tutkimusten mukaan tietynlaiset luontoalueen piirteet tukevat hyvinvointia tehokkaammin. Näitä kohteita kartta tunnistaa, kertoo Terveysmetsämallit-hankkeen projektipäällikkö Maija Lipponen Luonnonvarakeskuksesta.

Hankkeessa on tunnistettu kartan ja maastokäyntien avulla muitakin terveysmetsäksi soveltuvia luontokohteita Sairaalanrinteen lisäksi. Tällaisia ovat muun muassa Arppen muistometsä Kajaanissa ja Lauttavaaran luontokoulumetsä Kuhmossa. Niissä on vaihtelevaa maastoa, monipuolisia luontotyyppejä ja vanhaa metsää, mitkä kuuluvat metsän terveyttä tukeviin ominaisuuksiin.

Työllisyyspalveluihin luontoa ja eläimiä avuksi

Terveysmetsiä on hyödynnetty myös Kainuun työllisyyspalveluissa. Tilalta tietoon ja työelämään -hankkeessa työllisyyspalveluiden ammattilaisia asiakkaineen on perehdytetty luonto- ja eläinavusteisiin hyvinvointia lisääviin menetelmiin Sairaalarinteen terveysmetsässä sekä maatilaympäristöissä.

Kokemukset ovat olleet sekä asiakaspalautteen että ulkopuolisen toimijan tekemän arvioinnin mukaan kannustavia: asiakkaat ovat motivoituneet miettimään urapolkuaan ja henkilöstö on kokenut menetelmän hyväksi, mutta sen saaminen pysyväksi osaksi uudistuvia palvelujärjestelmiä vaatii vielä työtä. Juurruttamista on tehty valtakunnallisella tasolla, sillä hankkeiden tuloksista syntyy kaksi THL:n vertaisarvioimaa Hyte-toimintamallia kaikkien Suomen kuntien hyödynnettäviksi.

Faktat:

  •  Terveysmetsä suunniteltiin Luonnonvarakeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisen Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä -hankkeen yhteistyössä.
  • Terveysmetsää on hyödynnetty myös työllisyydenhoidon tukena Tilalta tietoon ja työelämään -hankkeessa.
  • Terveysmetsäopasjulkaisu, kartta ja muut hankkeiden tulokset kootaan Luke.fi-sivustolle: www.luke.fi/fi/projektit/terveysmetsa-01 sekä www.luke.fi/fi/projektit/titity-01

Yhteyshenkilöt:

  • Maija Lipponen, tutkija, Luonnonvarakeskus maija.lipponen@luke.fi / 029 532 2024
  • Paula Pursiainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, paula.pursiainen@kamk.fi, 040 634 2685