Hyppää sisältöön

Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi valittu

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kahdeksan hakijaa jatkoon eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa. Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa.

Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi ovat:

  • FAIR – Finnish AI Region (vastuutaho Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
  • SIX Manufacturing EDIH (Tuotekehitys Oy Tamlink)
  • Location Innovation Hub (LIH) (Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus FGI)
  • 5STAR eCorridors (DIMECC Oy)
  • WellLake EDIH (Business Jyväskylä)
  • HealthHub Finland (Turku Science Park Oy)
  • Robocoast EDIH Consortium (Prizztech Oy)
  • Arctic-EDIH (Oulun yliopisto)

Suomessa on paljon osaamista digitalisaation hyödyntämiseen

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) eli digitaali-innovaatiokeskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta.

Valituissa eri toimijoiden yhteistyöhankkeissa tehdään työtä sen eteen, että digitalisaatiosta saadaan irti nykyistä enemmän kestävää kasvua. Eurooppalainen verkosto tukee parempien digitalisaatiopalveluiden kehittämistä, ja suomalaisilla on tähän työhön paljon annettavaa. Monipuolinen ja kyvykäs ehdokasjoukko takaa, että Suomesta voidaan eri tilanteissa valita riittävästi maantieteellisesti, teknologisesti ja sovellusalueiltaan sopivia ja laadukkaita hubeja osaksi EU:n laajuista verkostoa, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Jäsenvaltioiden tulee valita ehdokkaansa innovaatiohubeiksi avoimella menettelyllä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 18.11.2020–15.1.2021 avoimen haun, johon tuli kymmenen hakemusta. Ehdokkaat arvioi riippumaton kahdeksanhenkinen arviointiraati, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista elinkeinoelämän uudistumisesta, digitalisaatiosta, innovaatiotoiminnasta ja tieteestä. Hakemukset asetettiin järjestykseen raadin pisteytysten perusteella, minkä jälkeen ministeriö päätti jatkoon menevien ehdokkaiden lukumäärän.

Ehdokkaista valitaan hubit EU:n kattavaan verkostoon

Nyt valitut ehdokkaat pääsevät osallistumaan rajattuun eurooppalaiseen hakuun, jossa Euroopan komissio valitsee digitaaliset innovaatiohubit. Ehdokkailla on mahdollisuus kehittää edelleen hakemuksiaan ja tarvitsemaansa yhteistyötä.

Tämän hetkisten tietojen mukaan EU-haku avataan maaliskuussa, se on avoinna vähintään kymmenen viikkoa, ja tulokset ovat selvillä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Suomen hubien lukumäärä on enintään neljä. EU:n kattavan, jopa noin 200 hubin verkoston luomiseksi EU-rahoitus on jaoteltu jäsenvaltioittain. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta on suunniteltu varattavan noin 14,8 miljoonaa euroa Suomen hubien rahoitukseen vuosina 2021–2027. Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa valmisteluja hubien kansalliseksi rahoittamiseksi ja tukemiseksi osana liiketoiminnan digitalisaation vauhdittamisen Tekoäly 4.0 -ohjelmaa.

TEM käynnistää keväällä sekä tulevia EDIH:ejä että muita digitaalisia innovaatiohubeja ja vastaavia toimijoita tukevan ja koordinoivan toiminnan valmistelun.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162
kehittämispäällikkö Petri Räsänen, TEM, p. 029 504 7287

EDIH-arvioinnin tulokset
Kansalliseen hakuun toimitetut 10 hakemusta
Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit
Digital Innovation Hubs (DIHs) in Europe
Tekoäly 4.0 -ohjelma