Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 5.10.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta hyväksyi koulujen tekemät lukuvuosisuunnitelmat noudatettaviksi kouluissa lukuvuonna 2022–2023.

Sivistyslautakunta hyväksyi Opetushallituksen määräysten mukaiset muutokset. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 4.2,​ Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman lukuihin 1 ja 6.5 sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin 2.1,​ 5.1,​ 5.3,​ 5.6 ja 8.2. Sivistyslautakunta hyväksyi paikallisen kurinpito-​ohjeen sekä uudet kurinpitolomakkeet.

Sivistyslautakunta hyväksyi lisäykset Kainuun musiikkiopiston lukukausimaksuihin syyslukukaudesta 2022 alkaen.

Kohdassa ”Sivistyslautakunta hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvioiden perustelut ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 ja 2024–2025” sivistysjohtaja muutti esitystään kohdassa Toimintaympäristön muutokset seuraavaan muotoon:

”Sivistystoimialan toimintaympäristön keskeisimmät muutokset ovat aiheutuneet pääasiassa koronapandemiasta ja Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä. Maahanmuuttajalasten määrä on kasvanut ennakoimattomalla tavalla pääsiassa Ukrainan tilanteen vuoksi.”

Sivistyslautakunta hyväksyi muutetun kohdan.

Sivistysjohtajan esittämä teksti saman kohdan seuraavaksi lauseeksi oli seuraava: ”Myös lasten tuen tarpeiden määrä näyttäisi jatkavan kasvuaan.”

Minna Partanen teki muutosesityksen Tuukka Karjalaisen kannattamana seuraavasti: ”Myös lasten tuen tarpeiden määrä näyttäisi jatkavan kasvuaan sekä kantasuomalaisten keskuudessa että maahanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvaessa.

Sivistysjohtajan esityksen puolesta äänestivät Veli-Matti Karppinen, Eveliina Kinnunen, Karoliina Kuvaja, Noora Kyllönen, Jaakko Perhovaara ja Pauli Pyykkönen. Minna Partasen esityksen puolesta äänestivät Tuukka Karjalainen ja Minna Partanen. Sivistysjohtajan esitys jäi voimaan äänin 6–2.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen investoinneista vuodelle 2023 sekä päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2024–2025 hyväksytään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Tutustu esityslistaan