Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 31.5.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

 • Sivistyslautakunta merkitsi esiopetuksen laadunarviointikyselyn tulokset tiedoksi.
 • Sivistyslautakunta päätti,​ että Teppanan koulu lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.
 • Sivistyslautakunta hyväksyi Kaukametsän opiston työ-​ ja loma-​ajat lukuvuodeksi 2023–2024.
 • Sivistyslautakunta hyväksyi Kainuun musiikkiopiston työ-​ ja loma-​ajat lukuvuodelle 2023–2024.
 • Sivistyslautakunta myönsi Kaukametsän opiston rehtorille oikeuden päättää lukuvuoden 2023–2024 opetusryhmien aloituskoot siten,​ että vahvistettua talousarviota ei ylitetä.
 • Sivistyslautakunta päätti,​ että Kaukametsän opisto voi järjestää osaamisperusteisia kursseja 1.8.2023 alkaen.
 • Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.–30.4.2023.

Sivistyslautakunta päätti, että sivistystoimialalla toteutetaan 2-​vuotinen kokeilu ajalla 1.8.2023–31.7.2025 siten,​ että täyden kouluvuoden mittaisiin palvelussuhteisiin rekrytoitaville opettajansijaisille maksetaan palkka myös kesäkeskeytysten ajalta. Kokeilun aikana seurataan,​ lisääntyykö hakijamäärä kyseisiin tehtäviin verrattuna nykytilaan. Sivistyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle,​ että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteesta Opettajien määräaikaisten viransijaisuuksien kesäkeskeytyksen palkka ja 2-​vuotisen kokeilun aloittaminen esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan

Yhteystiedot

 • Tiihonen Mika

  Varhaiskasvatuksen johtaja

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Esiopetus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Esiopetus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus