Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 29.5.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta merkitsi varhaiskasvatuksen laadunarviointikyselyn tulokset tiedoksi.

Sivistyslautakunta merkitsi esiopetuksen laadunarviointikyselyn tulokset tiedoksi.

Sivistyslautakunta merkitsi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laadunarviointikyselyn tulokset tiedoksi.

Sivistyslautakunta päätti, että varhaiskasvatukselle vuokrataan lisätilaa päiväkotitoimintaan osoitteesta Kisatie 20, 87250 Kajaani.

Sivistyslautakunta vahvisti perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman päivityksen. Sivistyslautakunta vahvisti perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistuksen päivityksen. Sivistyslautakunta hyväksyi kieli- ja kulttuurikäsikirjan käyttöönoton Kajaanin perusopetuksessa.

Kajaanin kaupungin perusopetuksen tuntijakoa muutetaan 1.8.2024 alkaen siten, että 7.- ja 9.-luokalle tulee 1 vvt. B1- ruotsia lisää.

Tällöin B1-kielen tuntimäärät ovat: 7.-luokalla 2, 5 vuosiviikkotuntia, 8.-luokalla 1, 5 vuosiviikkotuntia ja 9.-luokalla 2 vuosiviikkotuntia.

Siirtymävaihe 9.-luokan osalta kestää lukuvuoden 2025-2026 ajan, jonka jälkeen 7.-luokalla on 2 vuosiviikkotuntia ja 8.-luokalla ja 9.-luokalla 1, 5 vuosiviikkotuntia.

Matalan kynnyksen palvelutarjottimen (laajennetun tuen) lakkauttaminen.

Marjo Kangasharju esitti asian jättämistä pöydälle, Eveliina Kinnunen ja Hannu Suutari kannattivat. Tuukka Karjalainen vastusti asian pöydälle jättämistä. Marjo Kangasharjun esitys JAA, Tuukka Karjalaisen esitys EI.

Jaa

Veli-Pekka Leivo
Eveliina Kinnunen
Noora Kyllönen
Marjo Kangasharju
Karoliina Kuvaja
Hannu Suutari

Ei

Tuukka Karjalainen
Eija Hakkarainen

Päätös

Äänetyksen tulos: 6 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Sivistyslautakunta hyväksyi Marjo Kangasharjun ehdotuksen. Äänestystuloksen perusteella asia jää pöydälle.

Harrastetakuun lakkauttaminen.

Hannu Suutari esitti asian pöydälle jättämistä. Eveliina Kinnunen ja Marjo Kangasharju kannattivat. Tuukka Karjalainen vastusti. Hannu Suutarin ehdotus JAA ja Tuukka Karjalaisen ehdotus EI.

Jaa

Eveliina Kinnunen
Hannu Suutari
Veli-Pekka Leivo
Karoliina Kuvaja
Marjo Kangasharju
Noora Kyllönen

Ei

Tuukka Karjalainen
Eija Hakkarainen

Päätös

Äänestyksen tulos: 6 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Sivistyslautakunta hyväksyi Hannu Suutarin ehdotuksen. Äänestyksen jälkeen asia jätetään pöydälle.

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimialan tulosyksikköjaon ja määrärahojen siirron esityslistan liitteiden mukaisesti.

Sivistyslautakunta hyväksyi Kaukametsän opiston työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2024-2025.

Sivistyslautakunta hyväksyi Kainuun musiikkiopiston työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2024-2025.

Sivistyslautakunta myönsi Kaukametsän opiston rehtorille oikeuden päättää lukuvuoden 2024-2025 opetusryhmien aloituskoot siten, että vahvistettua talousarviota ei ylitetä ja sopeuttamisohjelman mukaiset toimenpiteet huomioidaan.

Sivistyslautakunta hyväksyi Kaukametsän opiston lukuvuoden 2024-2025 opetustuntien toteuttamisen.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman 1.1.-30.4.2024.

Valtuustoaloite: Harrastetakuun laajentaminen koskien 16-18 -vuotiaita nuoria. Sivistyslautakunta antoi valtuustoaloitteeseen esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vastauksen tiedoksi ja toteaa asian loppuun käsitellyksi.

Sivistyslautakunta merkitsi palveluverkkoselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan