Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 29.3.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta päätti palvelusetelin enimmäisarvon korotuksen indeksitarkistuksen mukaisesti. Päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvoksi tulee 898 euroa ja perhepäivähoidon palvelusetelin arvoksi tulee 828 euroa. Tarkistetut arvot otetaan käyttöön uuden toimikauden alusta 1.8.2023. Tarkistetut palvelusetelin arvot päivitetään varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan kuvauksen mukaiset asiakasmaksut koululaisten aamu-​ ja iltapäivätoimintaan 1.8.2023 alkaen.

Sivistyslautakunta hyväksyi aamu-​ ja iltapäivätoiminnan järjestäjille maksettaviin palvelurahoihin indeksitarkistuksen mukaiset korotukset sekä palvelurahan ja
avustuksen maksua koskevat periaatteet.

Sivistyslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksun hyvityksen esityslistassa esiteyllä tavalla.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman ajalta 1.1.–28.2.2023.

Sivistyslautakunta hyväksyi kulttuuriohjelman 2023–2026 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle,​ että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteesta esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esitti,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen perusopetuksen osalta loppuun käsitellyksi.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi kunnan jäsenten aloitteista tehdyn luettelon ja siitä ilmenevät toimenpiteet.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt tehtyjä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan