Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 29.11.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta hyväksyi Kajaanin päiväkotien vuosisuunnitelmat 2023–2024.

Sivistyslautakunta hyväksyi valmistavan opetuksen ryhmien enimmäisryhmäkoon laskemisen kymmeneen oppilaaseen.

Sivistyslautakunta päätti siirtää Otanmäen ja Vuolijoen nuorisotilatoiminnan kaupungin omaksi toiminnaksi vuodesta 2024 alkaen. Ostopalveluun varatut määrärahat siirretään palkkakustannuksiin.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman ajalta 1.1.-31.10.2023.

Valtuustoaloite: Opettajien määräaikaisten viransijaisuuksien kesäkeskeytyksen palkka. Sivistyslautakunta totesi, ettei kaupunki voi ryhtyä toimimaan sijaisopettajien kesäajan palkanmaksua koskevassa asiassa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla. Sivistyslautakunta saattaa asian kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston tietoon ja esittää, että aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan